Archiwum

Aktywności Stowarzyszenia CEESTAHC w latach 2010-2019

Aktualnie realizowane projekty: HCV. Akcja identyfikacja  ||  HIV / AIDS  ||  Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Modelowy samorządowy program polityki zdrowotnej profilaktyki grypy w grupach ryzyka 2017-2023

Celem głównym projektu jest zmniejszenie liczby infekcji (zapadalności na grypę i infekcje grypopodobne) oraz powikłań po zakażeniu wirusem grypy. W wyniku prac powstał modelowy program zdrowotny. Odbyła się też jedna konferencja w Warszawie. Projekt partnerski realizowany wspólnie ze Ogólnopolskim Programem Zwalczania Grypy. Przejdź do strony projektu  | ​ Modelowy samorządowy program profilaktyki grypy

Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu 2018-2020

Projekt partnerski realizowany wspólnie ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie.
Projekt „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu” współfinansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Przejdź do strony projektu

Zdrowa wątroba. Krajowy program prozdrowotny 2018-2020

Celami programu Zdrowa wątroba są: edukacja, zapobieganie rozwojowi przewlekłych chorób wątroby oraz bezpłatna diagnostyka. Celem długoterminowym jest zmniejszenie zapadalności na przewlekłe choroby wątroby. Program realizowany we współpracy z Fundacją Gwiazda Nadziei oraz Europejską Fundacją Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych, pod patronatem honorowym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.

Ulotka projektu

Udar. Każdy pacjent jest ważny 2015-2016

Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki udarów.

W latach 2015-2016 odbyło się 7 konferencji. Autorzy projektu chcieli podnieść świadomość wagi problemu udarów w zdrowiu publicznym, wskazać rolę samorządów w nadawaniu ostatecznego kształtu systemu ochrony zdrowia oraz zaangażować kreatorów polityki zdrowotnej i opiniotwórcze ośrodki regionalne do debaty.

Przejdź do strony projektu  | ​ Informacje o projekcie  | ​ Program profilaktyki wtórnej udarów

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce
‐ modelowe rozwiązania
2015-2016

Profilaktyka i diagnostyka WZW typu C w projektach samorządowych do 2020 roku.

W latach 2015-2016 odbyło się 12 konferencji. Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie wagi problemu jakim jest WZW typu C oraz dyskusja w gronie ekspertów i decydentów samorządowych na temat możliwych działań, wspierających np. wczesną diagnostykę.

Przejdź do strony projektu  | ​ Informacje o projekcie  | ​ Modelowy program profilaktyki zakażeń HCV

Move to Work. Wydajni w pracy 2014

Badanie Move to Work – Wydajni w pracy jest kontynuacją rozpoczętej w 2011 roku polskiej edycji międzynarodowego projektu Fit for Work.

Głównym celem badania Move to Work – Wydajni w pracy jest zebranie wiarygodnych danych dotyczących prezenteizmu oraz absenteizmu w Polsce wraz z wybranymi danymi epidemiologicznymi, aby móc oszacować koszty pośrednie wywołane przez IMIDs w Polsce.

Przejdź do strony projektu  | ​ Raport końcowy

Zdrowy powrót do pracy 2013

Ten długoterminowy projekt rozpoczął się w 2013 roku. Jako pierwsi w Polsce zwróciliśmy uwagę na społeczne i ekonomiczne skutki wykluczania z rynku pracy osób zmagających się z chorobami przewlekłymi. Naszym celem było rozpoczęcie dyskusji nad rozwiązaniami lokalnymi, wspierającymi zdrowotnie i zawodowo takich pacjentów, które mogą być przesłanką dla bardziej efektywnych rozwiązań centralnych. W latach 2013-2019 odbyły się 22 konferencje w całej Polsce.

Przejdź do strony projektu

Modelowy program zdrowotny dotyczący profilaktyki wtórnej pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych (OZW) 2011-2012

Elastyczny projekt kompleksowego programu zdrowotnego dedykowany samorządom do realizacji w zakresie wtórnej profilaktyki ostrych zespołów wieńcowych (OZW). Został opracowany w oparciu o zalecenia Agencji Oceny Technologii Medycznych.

W latach 2011-2012 odbyło się 8 konferencji.

Przejdź do strony projektu

Fit for Work Europe 2011

Stowarzyszenie CEESTAHC wspólnie z Fit for Work Europe Coalition realizowało polską edycji projektu pod nazwą:

Implikacje gospodarcze, społeczne i zdrowotne skutków zapadalności na choroby o podłożu mięśniowo-szkieletowym w Polsce, na tle krajów Unii Europejskiej.

Przejdź do strony projektu  | ​ Informacje o projekcie

Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej” 2009-2010

W 2010 roku Stowarzyszenie CEESTAHC zainicjowało cykl konferencji poświęconych przygotowywaniu programów profilaktycznych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) w związku z wymogami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzw. „Ustawa Koszykowa”).

W 2010 roku odbyło się 8 konferencji.

Przejdź do strony projektu