Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Ustawa koszykowa

2010

Cykl konferencji

koszyki_01

Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego
po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej”

Tworzenie, ocena, weryfikacja, dobre praktyki, diagnoza problemu
Cykl konferencji 2010

W 2010 roku Stowarzyszenie CEESTAHC zainicjowało cykl konferencji poświęconych przygotowywaniu programów profilaktycznych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) w związku z wymogami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzw. „Ustawa Koszykowa”).
Partnerami cyklu zostały samorządy poszczególnych województw oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych i Związek Powiatów Polskich.

Tematyka konferencji:

 • Tworzenie optymalnych programów zdrowotnych przez JST.
 • Zapoznanie z nowymi zadaniami JST określonymi „Ustawą Koszykową”.
 • Nabycie umiejętności praktycznych związanych z przygotowywaniem dokumentów wymaganych przez „Ustawę Koszykową”.
 • Prezentacja najlepszych praktyk w realizacji programów zdrowotnych.
 • Prezentacja narzędzi przeznaczonych dla JST, ułatwiających stworzenie programu zdrowotnego.

Konferencje dedykowane były następującym grupom odbiorców:

 • Urzędnicy oraz kierownictwo wszystkich szczebli JST pracującym w wydziałach zdrowia.
 • Eksperci powoływani przez JST do zespołów, które opracowują programy zdrowotne.
 • Świadczeniodawcy realizującym programy zdrowotne ogłaszane przez JST.
 • Partnerzy JST, którzy współpracują przy realizacji programów zdrowotnych.
 • Przedstawiciele regionalnych instytucji systemu ochrony zdrowia, NFZ, WIF, WSSE.
 • Przedstawiciele instytucji centralnych systemu ochrony zdrowia.

Ustawa koszykowa

Spotkanie 1

Kraków
8 kwietnia 2010

krakow_02_mini

Ustawa koszykowa

Spotkanie 3

Toruń
22 czerwca 2010

torun_01_mini

Ustawa koszykowa

Spotkanie 5

Gdańska
6 lipca 2010

gdansk_02_mini

Ustawa koszykowa

Spotkanie 7

Rzeszów
12 października 2010

rzeszow_01_mini

Ustawa koszykowa

Spotkanie 2

Łódź
7 maja 2010

lodz_01_mini

Ustawa koszykowa

Spotkanie 4

Lublin
29 czerwca 2010

lublin_02_mini

Ustawa koszykowa

Spotkanie 6

Warszawa
27 września 2010

warszawa_02_mini

Ustawa koszykowa

Spotkanie 8

Katowice
9 grudnia 2010

katowice_01_mini

Patroni i partnerzy cyklu konferencji
Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego
po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej”

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Samorząd Województwa Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowsze. Serce Polski
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Śląskiego
Śląskie. Pozytywna energia
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Urząd Miasta Krakowa Biuro ds. Zdrowia
GlaxoSmithKline
Abbott
TÜV Nord Polska
Eli Lilly
Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
Rynek Zdrowia
Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
Market Access Audit