Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego
po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej”

Tworzenie, ocena, weryfikacja, dobre praktyki, diagnoza problemu / 2009-2010

Na przełomie XX i XXI wieku reforma systemu ochrony zdrowia zabrnęła w takie rejony, że okazała się być częściowo niezgodna z obowiązującym stanem prawnym. Uchwalona w 2004 roku Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych miała być remedium prostującym całą sytuację. Z powodu pośpiechu i potężnego zakresu przedmiotowego była nieprecyzyjna i pozbawiona narzędzi regulacyjnych.

Aby temu zaradzić w czerwcu 2009 roku powstała tzw. ustawa koszykowa. Zawierała ona regulacje do zarządzania koszykiem świadczeń gwarantowanych oraz wskazała ministra zdrowia jako podmiot zobowiązany do tworzenia katalogu świadczeń. W przeciwieństwie do dotychczasowej koncepcji, nowy koszyk świadczeń miał być „koszykiem pozytywnym”. Dodatkowo zadania związane z profilaktyką zostały przerzucone na samorządy.

Przewidując możliwe zamieszanie przy wdrażaniu nowych przepisów, w 2009 roku Stowarzyszenie CEESTAHC zainicjowało cykl konferencji. Skupiliśmy się na nowych obowiązkach dla samorządów: przygotowywaniu programów profilaktycznych, w związku z wymogami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzw. „Ustawa Koszykowa”).

Partnerami cyklu zostały samorządy poszczególnych województw oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych i Związek Powiatów Polskich.

Tematyka konferencji:

  • Tworzenie optymalnych programów zdrowotnych przez JST.
  • Zapoznanie z nowymi zadaniami JST określonymi „Ustawą Koszykową”.
  • Nabycie umiejętności praktycznych związanych z przygotowywaniem dokumentów wymaganych przez „Ustawę Koszykową”.
  • Prezentacja najlepszych praktyk w realizacji programów zdrowotnych.
  • Prezentacja narzędzi przeznaczonych dla JST, ułatwiających stworzenie programu zdrowotnego.

Konferencje dedykowane były następującym grupom odbiorców:

  • Urzędnicy oraz kierownictwo wszystkich szczebli JST pracującym w wydziałach zdrowia.
  • Eksperci powoływani przez JST do zespołów, które opracowują programy zdrowotne.
  • Świadczeniodawcy realizującym programy zdrowotne ogłaszane przez JST.
  • Partnerzy JST, którzy współpracują przy realizacji programów zdrowotnych.
  • Przedstawiciele regionalnych instytucji systemu ochrony zdrowia, NFZ, WIF, WSSE.
  • Przedstawiciele instytucji centralnych systemu ochrony zdrowia.

Patroni i partnerzy cyklu konferencji
Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego
po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej”