Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce ‐ modelowe rozwiązania

Cykl 2015-2016: debaty edukacyjne z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki WZW typu C

Polska na tle innych krajów europejskich charakteryzuje się niskim współczynnikiem wykrywalności WZW typu C. Do zdiagnozowania infekcji HCV dochodzi przeważnie przypadkowo (np. podczas oddawania krwi) lub gdy chory zgłasza się do lekarza z objawami wątrobowymi w bardzo zaawansowanym stadium. Eksperci apelują o poprawę tej sytuacji. Jednak w Polsce brakuje systemowych rozwiązań mających na celu kontrolę i opanowanie infekcji HCV, dorównujących działaniom na rzecz HBV (system powszechnych szczepień) i HIV (Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS).

Celem projektu HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce było uświadomienie wagi problemu jakim jest WZW typu C oraz dyskusja w gronie ekspertów i decydentów samorządowych na temat możliwych działań, wspierających np. wczesną diagnostykę.

Zakres tematów poruszanych w trakcie cyklu konferencji projektu HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce został podzielony na dwie części.

 1. Pierwsza dotyczyła aspektów terapeutycznych oraz epidemiologicznych.
 2. Druga część została poświęcona obecnym rozwiązaniom systemowych – sposoby finansowania, diagnostyki i profilaktyki. W trakcie debat omawiano propozycje działań z punktu widzenia samorządu lokalnego przy zaangażowaniu lokalnych instytucji ochrony zdrowia.

Opis projektu  HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

Zakres projektu

 1. Debaty w kluczowych województwach. Tematyka:
  • profilaktyka, terapia i dostępności do świadczeń pacjentów z HCV i chorobami wątroby,
  • rola poszczególnych interesariuszy systemu ochrony zdrowia w kształtowaniu zakresu i form opieki,
  • możliwości diagnostyczne i terapeutyczne,
  • wycena i kontraktowanie świadczeń,
  • określenie potencjalnej roli ośrodków regionalnych.

  W każdej lokalizacji współpraca przy organizacji spotkania z samorządem szczebla wojewódzkiego.

 2. Zaproszeni goście:
  • przedstawiciele płatnika (OW NFZ),
  • przedstawiciele świadczeniodawców,
  • lokalni politycy zdrowotni,
  • eksperci zdrowia publicznego,
  • samorządy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego (urzędnicy i radni),
  • przedstawiciele wojewody,
  • przedstawiciele systemowych instytucji: GIS/ WSSE, ZUS,
  • wybrani lekarze klinicyści,
  • przedstawiciele środowiska lekarskiego,
  • pracodawcy,
  • przedstawiciele katedr zdrowia publicznego
  • organizacje pacjenckie.

  Przed spotkaniem: krótki briefing dla mediów.

 3. W trakcie spotkania została zebrana ankieta nt. problematyki zakażeń HCV i chorób wątroby, roli samorządów oraz ich potrzeb w zakresie opracowania i realizacji samorządowych programów polityki zdrowotnej.
 4. Kluczowym elementem każdego spotkania była debata ekspertów wg uzgodnionego zakresu tematów, z której będą rejestrowane wnioski i konkluzje.
 5. Spotkania organizowane były we współpracy z lokalnym samorządem szczebla wojewódzkiego, lokalnym eksperckim środowiskiem medycznym oraz regionalnymi przedstawicielami płatnika publicznego.

Cele spotkań regionalnych

 1. Uświadamianie wagi problemu HCV w poszczególnych regionach.
 2. Uzyskanie opinii samorządów i określenie potrzeb regionalnych w zakresie chorób wątroby i ich profilaktyki.
 3. Uzyskanie opinii nt. projektowania modelowych rozwiązań dla samorządów,
  wskazanie środków dla samorządów na realizację zadań (budżet samorządu lub środki unijne w perspektywie do 2020).
 4. Realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych.

Scenariusz spotkania regionalnego

 1. Prezentacja kliniczna (epidemiologia, grupy ryzyka, standardy postępowania, profilaktyka, obszary niedoborów systemu).

 2. Prezentacja kosztów płatnika (OW NFZ, ZUS).

 3. Prezentacja wyników raportów dotyczących HCV.

 4. Rola interesariuszy po nowelizacji Ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, za szczególnym naciskiem na zadania samorządów i wojewody.

 5. Debata z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych, klinicystów i ekspertów.

Ocena i odbiór projektu  HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

W projekcie HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce, jak i w innych projektach Stowarzyszenia CEESTAHC, wysoka jakość merytoryczna dyskusji w połączeniu z walorem edukacyjnym i przystępnością przekazu przyczyniła się do zaangażowania regionalnych instytucji publicznych w lepsze zabezpieczenie zdrowotne lokalnych społeczności.

Doświadczenia zebrane w trakcie cyklu konferencji zorganizowanych w ramach projektu HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce zaowocowały publikacją
 Modelowego programu profilaktyki zakażeń HCV.