Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Warsztaty samorządowe

od 2021 roku również w formie online

W ramach cyklu warsztatów samorządowych ostatnio odbyło się spotkanie: Hybrydowe seminarium szkoleniowe: Zakażenia wirusowe w dobie pandemii COVID-19. Seminarium zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie CEESTAHC we współpracy ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich.

Formy udziału w warsztatach samorządowych:

  1. stacjonarnie – ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
  2. online – uczestnicy po zgłoszeniu otrzymują link do zalogowania się na platformę seminarium

Pandemia COVID-19 wywołała kryzys, którego skutki odczuwamy wszyscy, a profilaktyka chorób wirusowych w dobie pandemii COVID-19 zasługuje na szczególną uwagę, w tym:

  • profilaktyka grypy u dzieci
  • konieczność rehabilitacji większości pacjentów po przebytym COVID-19
  • diagnostyka i profilaktyki przewlekłego WZW typu C,
  • edukacja dotyczącej problematyki HIV/ AIDS

Uwzględniając ważną rolę samorządów w tych procesach, chcemy przedstawić najważniejsze fakty i zagadnienia w obszarze chorób zakaźnych, organizując dla samorządów seminaria szkoleniowe, na którym prezentujemy zagadnienia epidemiologiczne, modelowe rozwiązania i najlepsze przykłady wdrożeń programów polityki zdrowotnej.

Podczas spotkania zaprezentujemy m.in.

  • aktualną wersję Modelowego Programu Profilaktyki Grypy u dzieci, skonsultowaną merytorycznie przez NIZP PZH – PIB,
  • tematykę dotyczącą COVID-19 (epidemiologia, konsekwencje, potrzeby fizjoterapii, znaczenie profilaktyki i zaangażowania wszystkich interesariuszy, w tym samorządów i pacjentów)
  • modelowy program rehabilitacji po COVID-19, opracowany przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów
  • strategię WHO 2030 dotyczącą eliminacji wirusowego zapalenia wątroby typu C na przykładzie projektu Akcja Identyfikacja