Aktualnie realizowane projekty: HCV. Akcja identyfikacja  ||  HIV / AIDS  ||  Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Modelowy samorządowy program polityki zdrowotnej profilaktyki grypy w grupach ryzyka

2017-2023

Ostatnio przeprowadzone wydarzenia

O projekcie

Na początku 2017 roku Stowarzyszenie CEESTAHC nawiązało współpracę z Ogólnopolskim Programem Zwalczania Grypy w zakresie edukacji zdrowotnej i katalizowania efektywnych działań na rzecz tworzenia i realizacji programów profilaktycznych oraz ograniczenia zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków zakażeń wirusem grypy oraz powikłań pogrypowych oraz objęło patronatem kampanię informacyjną OPZG. Inicjatorem współpracy był Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy – prof. dr hab. med. Adam Antczak, Prorektor ds. Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Grypa jest ostrą, wirusową chorobą zakaźną układu oddechowego, która przenosi się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową, a największa liczba zachorowań występuje sezonowo, corocznie w okresie jesienno-zimowym. Wiąże się ona ze znaczną śmiertelnością w grupach wysokiego ryzyka, takich jak osoby starsze w wieku >65 lat, kobiety w ciąży, dzieci, pacjenci ze szczególnymi chorobami podstawowymi oraz pracownicy służby zdrowia. Zachorowania na grypę generują znaczne koszty społeczne, przybierają często rozmiary epidemii i mają zasięg kontynentalny lub światowy, co sprawia że zwalczenie grypy wymaga globalnej koordynacji.

Od lat w Polsce odsetek osób szczepiących się przeciwko grypie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie wynoszącym ok. 3,4%, z wyjątkiem grupy osób starszych. Niska wyszczepialność jest jednym z problemów polskich programów polityki zdrowotnej. Liczne wytyczne instytucji międzynarodowych i towarzystw naukowych zalecają szczepienia przeciw grypie.

Całkowite szacunkowe koszty bezpośrednie i pośrednie epidemii grypy w krajach o wysokim dochodzie mogą sięgać 56,7 mln euro na 1 milion osób. Oszacowano, że koszty wizyt u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej związanych z grypą we wszystkich 25 krajach Unii Europejskiej w roku 2005 wyniósł 267,2 mln euro, a koszt wizyt w szpitalu wyniósł 11,5 mld euro. W Europie grypa odpowiada za około 10% nieobecności w pracy z powodu choroby, co pociąga za sobą gigantyczne koszty zmniejszenia produktywności (dla przykładu: tylko we Francji i w Niemczech oszacowano je na kwotę od 6,4 do 9,8 mld euro rocznie).

Regularne, coroczne szczepienie przeciw grypie może przynieść zmniejszenie zachorowalności na grypę, redukcję powikłań pogrypowych, zmniejszenie potencjalnych skutków społecznych grypy, zapewnienie lepszego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w warunkach epidemii i ograniczenie skutków ekonomicznych.

Cele projektu

Cel główny

Zmniejszenie liczby infekcji (zapadalności na grypę i infekcje grypopodobne) oraz powikłań po zakażeniu wirusem grypy.

Cele szczegółowe

 1. Zmniejszenie liczby hospitalizacji wywołanych przez wirus grypy.
 2. Zwiększenie liczby osób stosujących szczepienia przeciw grypie – objęcie co najmniej 50% populacji docelowej w każdym roku realizacji Programu.
 3. Zwiększenie świadomości zdrowotnej oraz prewencyjnej grypy wśród osób zaliczanych do grup ryzyka oraz ogółu lokalnej społeczności, jeśli akcja edukacyjna zaprojektowana jest dla ogółu obywateli.
 4. Zwiększenie wiedzy personelu medycznego dotyczącej grypy oraz jej profilaktyki.

Konferencje

Odbyła się jedna konferencja stacjonarna: Konferencja Grypa | Warszawa, 18 czerwca 2019

Webinary

Ze względu na pandemię COVID-19 od 2020 roku zaczęliśmy organizować konferencje online w formie webinarów. Odbyły się następujące spotkania:

 • 26 maja 2020
 • 10 lipca 2020​
 • 16 lipca 2020​
 • 17 lipca 2020​
 • 21 lipca 2020​
 • 24 lipca 2020​
 • 6 sierpnia 2020​
 • 13 maja 2021​