Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Modelowy program zdrowotny dotyczący profilaktyki wtórnej pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych (OZW)

Cykl konferencji 2011-2012
Przykład kompleksowego rozwiązania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Sytuacja wyjściowa

 • Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce. Co roku umiera z ich powodu ponad 170 tys. osób, przy czym 20 tys. spośród nich to zgony związane z wystąpieniem Ostrych Zespołów Wieńcowych (OZW). W sumie problem OZW dotyka około 140 tys. osób rocznie.
 • Środki finansowe zainwestowane w kardiologię inwazyjną wpłynęły istotnie na postęp w kardiologii interwencyjnej.
 • Śmiertelność wewnątrzszpitalna z powodu Ostrych Zespołów Wieńcowych od początku lat dziewięćdziesiątych zmniejszyła się w Polsce aż o 30%. Jest to doskonały wynik na tle innych krajów europejskich.
 • Obecnie Polska dysponuje dużą ilością dobrze wyposażonych pracowni hemodynamicznych ponad 130 w całym kraju. Jedna pracownia przypada na ok. 300 000 mieszkańców, co stanowi bardzo dobry wynik za tle krajów europejskich.
Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowano wiele kampanii edukacyjnych w zakresie kardiologicznej profilaktyki pierwotnej (obejmujące m. in. problem rozpoznawania objawów zawałów, szybkiego dotarcia do szpitala etc.). Wprowadzony został również narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu krążenia POLKARD. Pomimo tego nadal niedoceniona pozostaje rola profilaktyki wtórnej w kardiologii, co w znacznym stopniu przyczynia się do utrzymywania wysokiego wskaźnika śmiertelności pozawałowej w dłuższym okresie.

Problem do rozwiązania

Wysoka śmiertelność u chorych po zawale po wyjściu ze szpitala

 • Co 6 pacjent umiera w ciągu pierwszego roku po przebyciu OZW (Ogólnopolski Rejestr OZW). W ciągu pierwszego roku po przebyciu OZW 15% chorych umiera, w ciągu 4 lat od przebycia OZW umiera 33% (rejestr OZW).
 • Brakuje systemowej kompleksowej opieki nad pacjentami w fazie poszpitalnej OZW.
 • Brakuje koordynacji i współpracy między lekarzami oddziałów szpitalnych, lekarzami poradni specjalistycznych oraz POZ.
 • Lekarze kierują niski odsetek pacjentów do ośrodków rehabilitacji kardiologicznej.
 • Chorzy nie są w wystarczający sposób edukowani na temat zaleceń dotyczących życia po zawale. Pacjenci nie mają świadomości ryzyka kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych i wraz z biegiem czasu mniej restrykcyjnie stosują się do zaleceń lekarskich, odstawiając leki w okresie lepszego samopoczucia.

Założenia modelowego programu profilaktyki wtórnej po OZW

 • Jest to pierwszy tego typu elastyczny projekt dedykowany samorządom do realizacji w zakresie wtórnej profilaktyki OZW.
 • Stanowi kompleksowe narzędzie przygotowane do wdrożenia przez jednostki samorządu terytorialnego na różnych szczeblach: wojewódzkim, powiatowym, czy gminnym.
 • Został opracowany w oparciu o zalecenia Agencji Oceny Technologii Medycznych w zakresie przygotowywania efektywnych samorządowych programów zdrowotnych.

Założone do osiągnięcia cele, podczas wdrażania programu:

 • Śmiertelność wśród pacjentów z OZW w ciągu pierwszego roku zostanie zmniejszona o 10% poprzez edukację 3 grup docelowych: lekarzy POZ, pielęgniarek z oddziałów kardiologicznych, pacjentów według określonych założeń programowych przygotowanych dla każdej z grup.
 • W dalszej perspektywie zostanie stworzony zintegrowany i systemowy program długofalowej prewencji wtórnej po OZW.
 • Zostanie utworzona platforma współpracy zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim na rzecz utrzymania efektów zdrowotnych osiągniętych w fazie szpitalnej leczenia OZW.

Patroni i partnerzy projektu
Modelowy program zdrowotny dotyczący profilaktyki wtórnej pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych (OZW)