Aktualnie realizowane projekty: HCV. Akcja identyfikacja  ||  HIV / AIDS  ||  Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Fast Track Cities – profilaktyka HIV / AIDS

Globalna inicjatywa samorządowa

Projekt partnerski realizowany wspólnie przez CEESTAHC i Fundację Edukacji Społecznej. Celem CEESTAHC i Fundacji Edukacji Społecznej jest wspieranie działań promocyjnych i edukacyjnych w zakresie zdrowia oraz wspierania działań lokalnych w zakresie programów polityki zdrowotnej. Stąd pomysł na przybliżenia samorządom idei FAST TRACK CITIES.

Ostatnio zrealizowane wydarzenie

Fast Track Cities – profilaktyka HIV / AIDS – globalna inicjatywa samorządowa | webinar, 29 czerwca 2021
Agenda webinaru  |  Partnerzy  | ​ O projekcie  |  Program webinaru  |  Ankieta dt. profilaktyki HIV/AIDS
Link do rejestracji: live.ceestahc.org

Webinar adresowany jest do samorządów oraz organizacji pozarządowych.

Celem CEESTAHC i Fundacji Edukacji Społecznej jest wspieranie działań promocyjnych i edukacyjnych w istotnych obszarach zdrowia publicznego oraz wspieranie działań lokalnych w zakresie programów polityki zdrowotnej. Profilaktyka HIV/AIDS wpisuje się w te aktywności – każdy samorząd może podjąć działania w tym obszarze, skorzystać z doświadczeń innych i rozwijać dobrą współpracę organizacji pozarządowych (NGO’s) z lokalnymi społecznościami.

Podczas webinaru omówiliśmy aktualne zagadnienia epidemiologii i profilaktyki HIV/ AIDS. Przedstawione zostały też aktywności organizacji pozarządowych oraz doświadczenia samorządów oraz przede wszystkim inicjatywa Fast Track Cities i jej dotychczasowe osiągnięcia.

Ankieta

Jednocześnie prosimy samorządy, które wezmą udział w webinarze o wypełnienie do 26 czerwca 2021 anonimowej ankiety online. Zgromadzone dane pomogą podjąć konkluzje podczas debaty w drugiej części webinaru.

  • Ankieta dotycząca zakresu współpracy oraz barier we współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządami ma na celu edukację obydwu grup odbiorców projektu. Edukacja wspiera określenie miejsca profilaktyki HIV/AIDS, organizację współpracy w zakresie programów skierowanych do lokalnych społeczności oraz programy dedykowane w tym obszarze zdrowia publicznego na poziomie centralnym.

O projekcie

FAST TRACK CITIES (Miasta Szybkiej Ścieżki) to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest zatrzymanie epidemii HIV do 2030 roku. Uczestnicy projektu pracują również nad zatrzymaniem epidemii gruźlicy i wirusowego zapalenia wątroby. Deklaracja Paryska w sprawie FAST TRACK CITIES została stworzona przez następujące międzynarodowe organizacje:

Celem FAST TRACK CITIES jest włączenie miast w sieć współpracy i wymiana doświadczeń w celu rozwiązania wyzwań, przed którymi stoją lokalne społeczności. Dzięki współpracy, miasta mogą przyśpieszyć prowadzone lokalnie działania mające na celu zakończenie epidemii AIDS, gruźlicy i wirusowego zapalenia wątroby do roku 2030.

Fundacja Edukacji Społecznej podjęła się wdrażania idei FAST TRACK CITIES w Polsce w 2018 roku.

FAST TRACK CITIES to możliwość wzmocnienia działań takich miast jak: Kraków, Wrocław, Warszawa czy Gdańsk, jak również mniejszych ośrodków. Polska jest jednym z nielicznych państw Europy, gdzie od początku epidemii AIDS nie zanotowano spadku liczby zakażeń. Niski odsetek osób, które zrobiły test na HIV oraz wysoki odsetek późno wykrytych zakażeń pokazuje, że działania mające na celu zatrzymanie epidemii HIV powinny być podjęte jak najszybciej.

Stowarzyszenie CEESTAHC od ponad 10 lat współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w całym kraju, edukując (debaty problemowe, warsztaty, webinary, wytyczne, raporty systemowe, inne) i opracowując projekty, które następnie wdrażają samorządy wszystkich szczebli.

Cele projektu

  1. Organizacja 2 webinarów:
    • adresowanego przede wszystkim do NGOs lokalnych, działających w obszarze edukacji i profilaktyki HIV/AIDS
    • adresowanego przede wszystkim do samorządów oraz NGOs, aby uwypuklić rolę współpracy lokalnej samorządów i organizacji pozarządowych, przypomnieć korzyści włączenia się w międzynarodową współpracę i wykorzystać skupienie decydentów na profilaktyce chorób zakaźnych (pandemia COVID 19).
  2. Dwa robocze mikro-webinary dla tych samorządów, które są najbardziej zainteresowane przystąpieniem do FAST TRACK CITIES.
  3. Ankieta dotyczącej barier we współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządami ma na celu edukację obydwu grup odbiorców projektu. Edukacja wspiera określenie miejsca profilaktyki HIV/AIDS, organizację współpracy w zakresie programów skierowanych do lokalnych społeczności oraz programy dedykowane w tym obszarze zdrowia publicznego na poziomie centralnym.

Organizatorzy

Partner projektu

Projekt realizowany w ramach grantu edukacyjnego Gilead Science Poland Sp. z o.o.