Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Grypa przed sezonem: co każdy samorząd wiedzieć powinien…

webinar, 26 maja 2020 godz. 12.30 - 14.45 26

Konferencja edukacyjna zorganizowana we współpracy z Ogólnopolskim Programem Zwalczania Grypy (OPZG) odbyła się w Warszawie w dniu 18 czerwca 2019.
Konferencję objął patronatem honorowym Główny Inspektor Sanitarny.

Założenia spotkania

Programy profilaktyki grypy słusznie cieszą się wśród samorządów uznaniem i są jednym z najczęściej wdrażanych programów polityki zdrowotnej. Latem samorządy rozpoczynają proces przygotowania budżetu na następny rok. Konferencja jest dobrą okazją do przypomnienia, aby uwzględniono lokalnie środki na programy polityki zdrowotnej. Podczas konferencji zaprezentujemy
 • uaktualnioną wersję Modelowego samorządowego programu profilaktyki grypy w grupach ryzyka (nowy schemat programu, nowe badania)
 • bezpłatny kreator programów polityki zdrowotnej www.dobreprogramyzdrowotne.pl
 • najlepsze przykłady wdrożeń programów polityki zdrowotnej w omawianym obszarze (m.in. wykorzystanie środków unijnych oraz różne grupy ryzyka)
 • podsumujemy dokonania samorządów w profilaktyce grypy
 • pokażemy różne grupy docelowe dla programów
Modelowy samorządowy program polityki zdrowotnej profilaktyki grypy w grupach ryzyka jest adresowany do samorządów i ma na celu pomoc merytoryczną Jednostkom Samorządu Terytorialnego, które planują wdrożyć program profilaktyki grypy na swoim terenie. Wiele samorządów skorzystało z tego opracowania w poprzednich latach, wdrażając efektywne programy profilaktyki grypy na swoim terenie. Od lat w Polsce odsetek osób szczepiących się przeciw grypie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie wynoszącym ok. 3,4%. Niska wyszczepialność jest jednym z problemów polskich programów polityki zdrowotnej. Dlatego bardzo duże znaczenie mają programy zdrowotne realizowane przez władze lokalne.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

Część 1: wystąpienia ekspertów

12:30
5 min.

Informacja o zasadach obowiązujących w czasie spotkania. Sprawdzenie wizji i dźwięku po zalogowaniu wszystkich uczestników.

10 min.

Grypa i COVID–19. Zagrożenia dla dzieci: duże czy małe?

Dzieci jako szczególna, niedoceniana w Polsce grupa ryzyka

10 min.

Działania OPZG w profilaktyce grypy i COVID-19 u dzieci

Jak koronawirus może wpłynąć na świadomość społeczeństwa dotyczącą szczepień?

7 min.

Profilaktyka grypy u dzieci – perspektywa Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego

7 min.

Komunikacja w innowacyjnych Programach Polityki Zdrowotnej. Jak dotrzeć skutecznie do beneficjenta?

7 min.

Epidemiologia grypy u dzieci. Jak koronawirus może wpłynąć na świadomość społeczeństwa dotyczącą szczepień?

5 min.

Doświadczenia w Programach Polityki Zdrowotnej profilaktyki grypy u dzieci

Wnioski, jaka jest potrzeba, jaka jest świadomość?*

przedstawiciel samorządu terytorialnego

10 min.

Bariery i szanse związane z wyszczepialnością u dzieci na przykładzie wybranych krajów. Czynniki sukcesu w innych krajach

15 min.

Możliwe scenariusze modelowego Programu Polityki Zdrowotnej w profilaktyce grypy

Warianty populacji docelowych oraz interwencji

Część 2: debata wszystkich uczestników

30 min.

Debata
 • Jakie są skuteczne argumenty dla poszczególnych interwencji w programach profilaktyki grypy u dzieci.
 • 10 kroków do wzrostu wyszczepialności na grypę u dzieci
 • Wnioski z ankiet, propozycje rekomendacji.

Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 2 godz. 15 minut do góry

Miejsce i czas spotkania

18 czerwca 2019, godz. 10.30 – 15.45

Sale konferencyjne w budynku przy ul. Chałubińskiego 8
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać na do 14 czerwca 2019 na trzy sposoby:
 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org do góry

Partner programu