Archiwum

Aktywności Stowarzyszenia CEESTAHC w latach 2010-2019

Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Udar - każdy pacjent jest ważny

2015-2016

Cykl konferencji edukacyjnych

udar_jst_01

Udar. Każdy pacjent jest ważny 2015-2016

Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki udarów.

W latach 2015-2016 odbyło się 7 konferencji. Autorzy projektu chcieli podnieść świadomość wagi problemu udarów w zdrowiu publicznym, wskazać rolę samorządów w nadawaniu ostatecznego kształtu systemu ochrony zdrowia oraz zaangażować kreatorów polityki zdrowotnej i opiniotwórcze ośrodki regionalne do debaty.

Przejdź do strony projektu  | ​ Informacje o projekcie  | ​ Program profilaktyki wtórnej udarów

HCV. Rola samorządów
w profilaktyce
i diagnostyce

2015-2016

Cykl konferencji samorządowych

hcv_jst_01

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce
‐ modelowe rozwiązania
2015-2016

Profilaktyka i diagnostyka WZW typu C w projektach samorządowych do 2020 roku.

W latach 2015-2016 odbyło się 12 konferencji. Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie wagi problemu jakim jest WZW typu C oraz dyskusja w gronie ekspertów i decydentów samorządowych na temat możliwych działań, wspierających np. wczesną diagnostykę.

Przejdź do strony projektu  | ​ Informacje o projekcie  | ​ Modelowy program profilaktyki zakażeń HCV

Profilaktyka wtórna po ostrych zespołach wieńcowych

2011-2012

Cykl konferencji

ozw_01

Modelowy program zdrowotny dotyczący profilaktyki wtórnej pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych (OZW) 2011-2012

Elastyczny projekt kompleksowego programu zdrowotnego dedykowany samorządom do realizacji w zakresie wtórnej profilaktyki ostrych zespołów wieńcowych (OZW). Został opracowany w oparciu o zalecenia Agencji Oceny Technologii Medycznych.

W latach 2011-2012 odbyło się 8 konferencji.

Przejdź do strony projektu

Ustawa koszykowa

2010

Cykl konferencji

koszyki_01

Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej” 2010

W 2010 roku Stowarzyszenie CEESTAHC zainicjowało cykl konferencji poświęconych przygotowywaniu programów profilaktycznych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) w związku z wymogami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzw. „Ustawa Koszykowa”).

W 2010 roku odbyło się 8 konferencji.

Przejdź do strony projektu