Aktualnie realizowane projekty

Stowarzyszenia CEESTAHC

Aktualnie realizowane projekty: HCV. Akcja identyfikacja  ||  HIV/AIDS  ||
Archiwum: Grypa  || Udar  || Udar 2015  ||  HCV 2015  || Zdrowy powrót do pracy  || Ostre zespoły wieńcowe  ||  Ustawa koszykowa   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

HCV. Akcja Identyfikacja 2021-2023

Pilotażowy projekt diagnostyki HCV wśród pacjentów i personelu szpitali neuropsychiatrycznych.

Celem projektu jest profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu C (inne nazwy: WZW typu C, WZW C).

Przejdź do strony projektu

Fast Track Cities – profilaktyka HIV / AIDS

Projekt partnerski realizowany wspólnie przez CEESTAHC i Fundację Edukacji Społecznej.

Celem CEESTAHC i Fundacji Edukacji Społecznej jest wspieranie działań promocyjnych i edukacyjnych w zakresie zdrowia oraz wspierania działań lokalnych w zakresie programów polityki zdrowotnej. Stąd pomysł na przybliżenia samorządom idei FAST TRACK CITIES.

Przejdź do strony projektu

Warsztaty samorządowe | od 2021 roku również w formie online

Celem głównym projektu jest przedstawić najważniejsze fakty i zagadnienia w obszarze chorób zakaźnych, organizując dla samorządów seminaria szkoleniowe, na którym prezentujemy zagadnienia epidemiologiczne, modelowe rozwiązania i najlepsze przykłady wdrożeń programów polityki zdrowotnej.

Przejdź do strony projektu