Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

FAST TRACK CITIES profilaktyka
HIV / AIDS

Globalna inicjatywa samorządowa

webinar
23 czerwca 2021

webinar_01

Fast Track Cities – profilaktyka HIV / AIDS

Globalna inicjatywa samorządowa

webinar, 29 czerwca 2021​ godz. 11.00 - 14.00

Projekt partnerski realizowany wspólnie przez CEESTAHC i Fundację Edukacji Społecznej. Udział w webinarze jest bezpłatny. Wystarczy się zarejestrować. Link do rejestracji: live.ceestahc.org

FAST TRACK CITIES profilaktyka
HIV / AIDS

Globalna inicjatywa samorządowa

Projekt partnerski

fast_track_cities_02

Podsumowanie spotkania

Cel webinaru

Celem CEESTAHC i Fundacji Edukacji Społecznej jest wspieranie działań promocyjnych i edukacyjnych w zakresie zdrowia oraz wspierania działań lokalnych w zakresie programów polityki zdrowotnej. Stąd pomysł na przybliżenia samorządom idei FAST TRACK CITIES. Celem CEESTAHC i Fundacji Edukacji Społecznej jest wspieranie działań promocyjnych i edukacyjnych w istotnych obszarach zdrowia publicznego oraz wspieranie działań lokalnych w zakresie programów polityki zdrowotnej. Profilaktyka HIV/AIDS wpisuje się w te aktywności – każdy samorząd może podjąć działania w tym obszarze, skorzystać z doświadczeń innych i rozwijać dobrą współpracę organizacji pozarządowych (NGO’s) z lokalnymi społecznościami. Podczas webinaru omówimy aktualne zagadnienia epidemiologii i profilaktyki HIV/ AIDS; przedstawimy aktywności organizacji pozarządowych oraz doświadczenia samorządów oraz przede wszystkim przedstawimy inicjatywę Fast Track Cities i jej dotychczasowe osiągnięcia. Polska Fundacja Edukacji Społecznej podjęła się wdrażania idei FAST TRACK CITIES w Polsce w 2018 roku. FAST TRACK CITIES to możliwość wzmocnienia działań takich miast jak: Kraków, Wrocław, Warszawa czy Gdańsk, jak również mniejszych ośrodków. Polska jest jednym z nielicznych państw Europy, gdzie od początku epidemii AIDS nie zanotowano spadku liczby zakażeń. Niski odsetek osób, które zrobiły test na HIV oraz wysoki odsetek późno wykrytych zakażeń pokazuje, że działania mające na celu zatrzymanie epidemii HIV powinny być podjęte jak najszybciej. Webinar adresowany jest do samorządów oraz organizacji pozarządowych.

Ankieta

Jednocześnie prosimy samorządy, które wezmą udział w webinarze o wypełnienie do 26 czerwca 2021 anonimowej ankiety online. Zgromadzone dane pomogą podjąć konkluzje podczas debaty w drugiej części webinaru.

Ankieta dotycząca zakresu współpracy oraz barier we współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządami ma na celu edukację obydwu grup odbiorców projektu. Edukacja wspiera określenie miejsca profilaktyki HIV/AIDS, organizację współpracy w zakresie programów skierowanych do lokalnych społeczności oraz programy dedykowane w tym obszarze zdrowia publicznego na poziomie centralnym.

Wyniki ankiety zostaną opracowane w formie pisemnej i przekazane Państwu po zakończeniu ankiety w okresie miesiąca. Dziękujemy za wypełnienie ankiety i współpracę.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:50
10 min.

Informacja o zasadach obowiązujących w czasie spotkania. Sprawdzenie wizji i dźwięku po zalogowaniu wszystkich uczestników.
prycel_tomasz_2019

Tomasz Jan Prycel

lek. med.

Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC

11:00
10 min.

Wprowadzenie. Cel wdrożenia inicjatywy Fast Track Cities w Polsce

Magdalena Ankiersztejn-Bartczak

Magdalena Ankiersztejn-Bartczak

dr

Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej

Magdalena Wladysiuk

Magdalena Władysiuk

Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC

11:10
10 min.

Rola Krajowego programu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w eliminacji wirusa HIV

Piotr Wysocki

Piotr Wysocki

Krajowe Centrum ds. AIDS

11:20
10 min.

HIV / AIDS – epidemiologia w 21 wieku

Magdalena Rosińska

Magdalena Rosińska

dr hab. n. o zdrowiu

Profesor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH

11:30
15 min.

HiV / AIDS w dobie pandemii – wyzwania w profilaktyce i leczeniu

Tomasz Smiatacz

Tomasz Smiatacz

dr hab. med.

Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMED)

11:45
10 min.

Fast Track Cities: cele, osiągnięcia oraz wyzwania w realizacji na świecie w poszczególnych miastach

Bertrand Audoin

Bertrand Audoin

Fast Track Cities Network, Vice President / Global Health Initiatives

11:55
15 min.

Polskie doświadczenia i praktyczne aspekty współpracy z Fast Track Cities Network

Magdalena Ankiersztejn-Bartczak

Magdalena Ankiersztejn-Bartczak

dr

Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej

12:10
15 min.

Wyniki i analiza ankiety skierowanej do samorządów oraz NGO

Dyskusja nad zakresem współpracy NGO z samorządami

Magdalena Wladysiuk

Magdalena Władysiuk

Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC

12:25
10 min.

Doświadczenia międzynarodowe na przykładzie Berlina – miasta członkowskiego sieci Fast Track Cities

Christoph Weber

FA Internist, Infektiologe

Przedstawiciel miasta partnerskiego, członek Fast Track Cities Network

12:35
30 min.

Wyzwania dla samorządów wobec HIV/AIDS*

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego*
Przedstawiciel Miasta Stołecznego Warszawy*
Przedstawiciel Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polski (z Urzędu Miasta Krakowa)*

13:05
45 min.

Debata z udziałem wszystkich uczestników

Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 3 godz. – 11.00-14.00 do góry

* udział niepotwierdzony

Organizatorzy

Partner programu

Projekt realizowany w ramach grantu edukacyjnego Gilead Science Poland Sp. z o.o.

Gilead