Aktualnie realizowane projekty: HCV. Akcja identyfikacja  ||  HIV / AIDS  ||  Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

HCV. Akcja Identyfikacja

Pilotażowy projekt diagnostyki HCV wśród pacjentów i personelu szpitali neuropsychiatrycznych

Celem projektu jest profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu C (inne nazwy: WZW typu C, WZW C).

Dane z dostępnych opracowań naukowych świadczą, że osoby cierpiące na schorzenia psychiczne są bardziej, niż populacja ogólna, narażone na ekspozycję i zakażenia patogenami krwiopochodnymi, w tym HCV. Niestety w Polsce brakuje wiarygodnych danych na ten temat, dlatego zaproponowany projekt jest niezmiernie istotny z punktu widzenia zdrowia publicznego. Nadrzędnym celem naszej kampanii jest zdiagnozowanie zakażeń HCV u pacjentów przebywających w placówkach zdrowia psychicznego w Polsce, a następnie poddanie ich procesowi skutecznego leczenia, zaś zgromadzone podczas projektu dane pozwolą na podejmowanie racjonalnych decyzji w ramach systemu ochrony zdrowia.

Z myślą o powyższych aspektach Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie CEESTAHC (Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care), wspólnie z Zespołem Ekspertów Klinicznych opracowały Ogólnopolską kampanię screeningu HCV w placówkach opieki psychiatrycznej w Polsce.

Celem programu jest promocja zdrowia i edukacja zdrowotna skierowana na zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń HCV, bezpłatna diagnostyka skierowana do chorych oraz personelu placówek zdrowia psychicznego w Polsce. Projekt jest kontynuacją pilotażowej fazy Programu dotyczącego diagnostyki anty-HCV przeprowadzonej w zeszłym roku wśród pacjentów oraz personelu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie.

 • Cel główny:
  Edukacja i diagnostyka zakażeń HCV wśród pacjentów oraz personelu medycznego placówek opieki psychiatrycznej w Polsce.
 • Cele szczegółowe:
  1. Podniesienie poziomu wiedzy nt. profilaktyki, sposobów transmisji, diagnostyki i leczenia chorób wątroby, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń HCV u chorych oraz personelu medycznego.
  2. Przeprowadzenie akcji bezpłatnego testowania zakażeń HCV skierowanego do wszystkich pacjentów i osób z personelu placówek opieki psychiatrycznej w ramach kampanii,
  3. Ocena rozpowszechnienia HCV w populacji chorych placówek opieki psychiatrycznej w Polsce, na podstawie wykonanego screeningu i przeprowadzonego pogłębionego wywiadu.
  4. Wypracowanie wspólnych rekomendacji, dotyczących systemowych rozwiązań na poszczególnych szczeblach systemu ochrony zdrowia w Polsce, mających na celu poprawę dostępności do diagnostyki i leczenia, a w konsekwencji zbliżenia do założeń eliminacji HCV, w myśl strategii WHO.

Cel Kampanii ma charakter wyłącznie medyczny, a podczas jej realizacji nie będzie prowadzona promocja żadnego konkretnego produktu leczniczego.

Zgromadzone podczas akcji anonimowe, zgromadzone dane statystyczne posłużą do opracowania raportu i rekomendacji, mających ma celu poprawę systemu ochrony zdrowia w Polsce, umożliwiając tym samym usprawnienie diagnostyki i opieki nad pacjentami z przewlekłym WZW typu C.

W ramach Kampanii powołany został Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą eksperci kliniczni z dziedziny psychiatrii i chorób zakaźnych.

Projekt realizowany jest pod patronatem honorowym następujących instytucji:

Podmioty zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu!

Czym jest WZW typu C?

WZW typu C to niebezpieczna i przewlekła choroba zakaźna wątroby, której najgroźniejszą cechą jest to, że może bardzo długo nie dawać żadnych objawów. Nieleczona, przez całe życie niszczy wątrobę, a nawet może wywołać raka. Za rozwój WZW typu C odpowiedzialny jest wirus zapalenia wątroby typu C – nazywanym w skrócie HCV. Wirus ten uwielbia mieszkać w naszej wątrobie i stopniowo ją uszkadzać.

Ile osób w Polsce choruje na WZW typu C?

Szacuje się, że w Polsce nawet 200 tysięcy osób jest zakażonych wirusem HCV. Dokładna liczba nie jest znana ze względu na brak diagnozy w większości przypadków infekcji. U części zakażonych dochodzi do samoistnej eliminacji wirusa, u innych zakażenie rozwija się przez lata bezobjawowo, a kolejne osoby zakażają się każdego dnia – więc liczba chorych cały czas się zmienia.

Jak można się zakazić WZW typy C?

Wirus HCV przenosi się przez kontakt z zakażoną krwią oraz w czasie kontaktów seksualnych. Czynniki zwiększające ryzyko infekcji wirusem HCV:

 • hospitalizacje
 • przyjmowanie narkotyków
 • drobne zabiegi medyczne i stomatologiczne
 • tatuowanie i piercing (zakładanie kolczyków)
 • akupunktura
 • kontakty seksualne
 • transfuzje krwi.

Wirusem HCV nie można zarazić się poprzez kichanie, kaszel i ślinę, przez dotyk, wspólną kąpiel, korzystanie ze wspólnej ubikacji, pływanie w basenie oraz spożywanie pokarmów przygotowanych przez osobę będącą nosicielem wirusa HCV.

Szczególną grupę osób narażonych stanowią pacjenci leczeni preparatami krwi przed 1993 rokiem. Do tego roku bowiem krew w stacjach krwiodawstwa nie była badana na obecność wirusa HCV. Jeżeli miałeś kontakt z tymi czynnikami ryzyka, to istnieje prawdopodobieństwo, że nieświadomie mogłeś rozpocząć już długą podróż z wirusem HCV.

Przebieg WZW typu C

Gdy wirus HCV rozgości się w naszej wątrobie, zaczyna się niebezpieczną podróż w nieznane. Bez badania nie wiemy nawet, że już się rozpoczęła, ani na jakim etapie jesteśmy.

 1. Po upływie od 3 do 12 tygodni od zakażenia zaczynamy pierwszy etap choroby: ostre wirusowe zapalenia wątroby. Zaledwie u od 20 do 30% zakażonych obserwowane są niespecyficzne objawy, na podstawie których i tak nie da się zdiagnozować choroby. U pozostałych zakażonych infekcja HCV jest bezobjawowa. Na tym etapie u od 15 do 50% zakażonych dochodzi do samoistnej eliminacji wirusa. U pozostałych zakażonych wirus HCV namnaża się dalej i choroba wkracza w stadium przewlekłe.
 2. Przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby następuje po 6 miesiącach trwania infekcji wirusem HCV. Rozwija się ono u od 50 do 85% zakażonych i również przez długi czas może przebiegać bezobjawowo. Ale w tej fazie choroby dochodzi już do uszkodzenia wątroby i upośledzenia jej funkcji. Proces ten nazywa się włóknieniem wątroby, bo czynne obszary narządu obumierają i są stopniowo wypełniane tkanką łączną. Samoistną eliminację wirusa HCV na tym etapie choroby obserwuje się sporadycznie.
 3. Bez rozpoznania i leczenia choroba może doprowadzić do marskości wątroby, która jest ostatnim stadium włóknienia. Rozwija się u od 5 do 20% chorych z przewlekłym WZW w ciągu 20–25 lat od momentu zakażenia. Początkowo ona również może nie dawać objawów, bo pomimo znacznego uszkodzenia, wątroba wciąż zachowuje swoje funkcje.
 4. Nieleczona choroba może zapoczątkować rozwój raka wątrobokomórkowego, który dotyka od 1 do 4% chorych z marskością wątroby w ciągu około 30 lat od zakażenia. Szacuje się, że ryzyko rozwoju tego nowotworu jest u chorych na WZW od 15 do 20 razy wyższe, niż u osób niechorujących na WZW.

Jak wygrać z WZW typu C?

Jak poradzić sobie z groźną chorobą, która rozwija się w ukryciu? Najlepiej przejść do ataku i samodzielnie poszukać choroby, zamiast czekać latami na objawy. Błyskawiczny test anty-HCV to pierwszy krok do zwycięstwa.

Jak diagnozować WZW typu C?

 1. Pierwszym krokiem diagnostyki jest wykonanie szybkiego testu anty-HCV. Jest to badania obecności przeciwciał przeciwwirusowych we krwi.
  • Negatywny wynik testu oznacza, że jesteś zdrowy. Wygrywasz z WZW!
   Gdy jednak niepokoją Cię jakiekolwiek utrzymujące się długo objawy zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Pozytywny wynik testu może świadczyć o samoistnej eliminacji wirusa, o aktywnym zakażeniu lub o przebytym leczeniu. Każdy wynik dodatni testu anty-HCV wymaga potwierdzenia obecności wirusa badaniem genetycznym.
 2. Skierowanie na badanie genetyczne wyda Ci lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Negatywny wynik badania genetycznego oznacza, że jesteś zdrowy. Wygrywasz z WZW!
  • Pozytywny wynik badania genetycznego oznacza chorobę.
 3. Wykryte zakażenie HCV może być obecnie skutecznie leczone. Na wczesnym etapie infekcji wyleczonych zostaje 99% pacjentów. Stosowane leczenie jest też bardzo bezpieczne i szybkie – trwa około 3 miesiące. Leki mogą być podawane również w postaci doustnej i są w pełni refundowane. I znowu wygrywasz z WZW!

Zapytaj lekarza pierwszego kontaktu, gdzie w Twojej okolicy zrobić test anty-HCV.

Patronat Honorowy

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie CEESTAHC, przy wsparciu finansowym udzielonym przez firmę Gilead Sciences Poland Sp. z o