Udar - każdy pacjent jest ważny Spotkanie nr 5

Warszawa, 30 listopada 2015 godz. 11.00 - 14.00

5. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Udar – każdy pacjent jest ważny
odbyła się w Warszawie w dniu 30 listopada 2015.

Konferencję objął patronatem honorowym 
Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.

W trakcie spotkania zaprezentowano modelowy program zdrowotny dt. udarów, który powstał jako wniosek z pierwszego cyklu pięciu konferencji poświęconych problematyce udarów. Program jest w całości dostępny do pobrania w wersji elektronicznej dla samorządów.

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu jest strategicznym celem Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015.

Cele cyklu spotkań:

 • uświadamianie wagi problemu udarów w poszczególnych regionach Polski
 • umieszczanie profilaktyki udarów w priorytetach zdrowotnych samorządów = mapy potrzeb zdrowotnych województw oraz w planach zabezpieczenia zdrowotnego
 • uzyskanie opinii samorządów i określenie potrzeb regionalnych w zakresie udarów i ich profilaktyki
 • uzyskanie opinii nt. projektowania modelowych rozwiązań dla samorządów
 • wskazanie środków dla samorządów na realizację zadań (budżet samorządu lub środki unijne w perspektywie do 2020 roku)
 • realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy w świetle nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz implikacje Ustawy dla regionalnego systemu ochrony zdrowia.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

11:00
10 min.

Otwarcie Konferencji

11:10
40 min.

Problematyka udarów: eksperci kliniczni

 • Perspektywa neurologa – interwencje i rezultaty
 • Zawał serca, udar mózgu... czy można ich uniknąć?
 • Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych w świetle aktualnych standardów postępowania w kardiologii

  11:50
  10 min.

  Aspekt społeczny udarów, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy

  12:00
  10 min.

  Koszty udarów z perspektywy płatnika

  12:10
  10 min.

  Koszty udarów z perspektywy ubezpieczyciela

  12:20
  15 min.

  Rola organizacji pozarządowych w aktywnym promowaniu profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych mózgu na przykładzie działań:

 • Fundacja Udaru Mózgu
 • Stowarzyszenie „Serce dla arytmii”
 • Stowarzyszenie Udarowcy
 • 12:35
  10 min.

  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – rola w systemie ochrony zdrowia

  12:45
  60 min.

  Wykład wprowadzający: Ewolucja zmian sposobu kontraktowania przez płatnika na przykładzie świadczeń neurologicznych

  Dyskusja z udziałem wszystkich prelegentów podsumowująca cykl spotkań nt. możliwych rozwiązań i działań:
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela

  Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 3 godz. do góry

  Miejsce i czas spotkania

  30 listopada 2015, godz. 11.00 – 14.00

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  (sala konferencyjna)
  ul. Jagiellońska 26, Warszawa

  Zgłoszenia

  Zgłoszenia można było dokonać do 27 listopada 2015 na dwa sposoby:

  1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
  2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
   lub na nr faks: 12 396 38 39

  Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

  do góry

  Partnerzy