Zdrowy powrót do pracy / Spotkanie nr 13

Warszawa, 18 listopada 2015 godz. 11.00 - 14.30

13. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Zdrowy powrót do pracy. Konstruktywna przyszłość
odbyła się w Warszawie w dniu 18 listopada 2015.

Konferencję objął patronatem honorowym
Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Dobra komunikacja i współpraca z uczestnikami systemu ochrony zdrowia na poziomie lokalnym pozwala na wypracowanie nowych rozwiązań lub koncepcji. Promowanie dobrego zdrowia ludzkiego stanowi jeden z istotnych celów określonych w strategii Europa 2020.

W ostatnich latach przed organizatorami ochrony zdrowia pojawiły się nowe wyzwania, ważne zarówno dla zdrowia, jak i dla zrównoważonego rozwoju regionów:

 1. Jak zapewnić funkcjonowanie w zdrowiu, umożliwiające pracę osobom w sile wieku?
 2. Jak ułatwić powroty do pracy osobom dotkniętym schorzeniami?
 3. Jak konstruować skuteczne i atrakcyjne programy zdrowotne?
 4. Jak włączyć uczestników systemu ochrony zdrowia w tworzenie i realizację kompleksowych strategii zdrowotnych?

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

11:00
15 min.

Otwarcie konferencji

11:15
10 min.

Wnioski z pierwszej edycji cyklu „Zdrowy powrót do pracy”

11:25
20 min.

Klinika i epidemiologia chorób o reumatologicznych

11:45
15 min.

Klinika i epidemiologia chorób o reumatologicznych

12:00
15 min.

Program wykrywania wczesnego zapalenia stawów w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

12:15
10 min.

Koszty Chorób Reumatologicznych z Perspektywy Płatnik

12:25
10 min.

Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

12:35
10 min.

Wystąpienie organizacji pozarządowej

12:45
15 min.

Zdrowy styl życia

13:00
15 min.

Rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w systemie ochrony zdrowia

13:15
15 min.

Przerwa • poczęstunek

13:30
60 min.

Debata pod Patronatem Medialnym Dziennika „Rzeczpospolita” nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela
 • możliwości aplikowania o fundusze unijne

Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 3 godz 30 minut. do góry

* w trakcie uzgadniania

Miejsce i czas spotkania

18 listopada 2015, godz. 11.00 – 14.30

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
budynek nr 21 Auditorium Maximum
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 16 listopada 2015 na dwa sposoby:

 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
  lub na nr faks: 12 396 38 39

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

do góry

Partnerzy