ZDROWY
powrót do pracy

Spotkanie 7

Wrocław
24 czerwca 2014

wroclaw_01_mini

Zdrowy powrót do pracy / Spotkanie nr 7

Wrocław, 24 czerwca 2014 godz. 10.00 - 13.00

7. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Zdrowy powrót do pracy. Rola Aktywnych Instytucji Publicznych odbyła się we Wrocławiu w dniu 24 czerwca 2014 r.

Konferencję objął patronatem honorowym
Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski.

ZDROWY
powrót do pracy

Projekt samorządowy

Nieprzerwanie już od 2013 roku

zpdp_jst_01

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Dobra komunikacja i współpraca z uczestnikami systemu ochrony zdrowia na poziomie lokalnym pozwala na wypracowanie nowych rozwiązań lub koncepcji. Promowanie dobrego zdrowia ludzkiego stanowi jeden z istotnych celów określonych w strategii Europa 2020.

W ostatnich latach przed organizatorami ochrony zdrowia pojawiły się nowe wyzwania, ważne zarówno dla zdrowia, jak i dla zrównoważonego rozwoju regionów:

 1. Jak zapewnić funkcjonowanie w zdrowiu, umożliwiające pracę osobom w sile wieku?
 2. Jak ułatwić powroty do pracy osobom dotkniętym schorzeniami?
 3. Jak konstruować skuteczne i atrakcyjne programy zdrowotne?
 4. Jak włączyć uczestników systemu ochrony zdrowia w tworzenie i realizację kompleksowych strategii zdrowotnych?

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
5
min.

Otwarcie konferencji

Jerzy Sypuła

Prezes CEESTAHC

Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

10:05
15 min.

Klinika i epidemiologia chorób o podłożu autoimmunologicznym (IMIDs)

Jacek Szepietowski

Prof. dr hab.

Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Prorektor ds. Rozwoju Uczelni i Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

10:20
15
min.

Koszty Chorób Układu Kostno-Stawowego. Świadczenia w zakresie CHUK-S i IMIDs

Grzegorz Ulman

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Dolnośląskiego OW NFZ

10:35
15 min.

Aspekty ekonomiczne i społeczne chorób IMIDS w Polsce i na Świecie, absentyzm, prezentyzm, przedstawienie wniosków z projektu Fit4Work

wladysiuk_magda_2018

Magdalena Władysiuk

Prezes CEESTAHC

10:50
30 min.

Debata

11:20
15 min.

Przerwa • poczęstunek

11:35
10 min.

Istota przywrócenia do sprawności i pracy ludzi w wieku produkcyjnym. Wyzwania na przyszłość dla Zdrowia Publicznego

Jarosław Tomczyk

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Medycyny Pracy, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy

11:45
15 min.

Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Marek Romanowski

dr

Główny Lekarz Orzecznik ZUS Oddział we Wrocławiu

12:00
10 min.

Zdrowy Powrót do Pracy – szeroka koalicja interesariuszy. Konkurs dla studentów na program zdrowotny dotyczący chorób o podłożu autoimmunologicznym

prycel_tomasz_2019

Tomasz Jan Prycel

Stowarzyszenie CEESTAHC

12:10
30 min.

Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regioni
 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela
 • możliwości aplikowania o fundusze unijne

Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 3 godz. do góry

* w trakcie uzgadniania

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
Wrocław, ul. Dobrzyńska 21

Miejsce i czas spotkania

24 czerwca 2014 r., godz. 10.00 – 13.00

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław
sala 510

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 20 czerwca 2014 na kilka sposobów:

 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
  lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

do góry

Patronat honorowy

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Partnerzy

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut Medycyny Pracy im. prof. Nofera