Modelowy program zdrowotny dotyczący profilaktyki wtórnej pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych (OZW) / Spotkanie nr 5

Toruń, 13 kwietnia 2012 godz. 10.30 - 13.00

5. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu:
Modelowy program zdrowotny dotyczący profilaktyki wtórnej pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych (OZW) odbyła się w Toruniu w dniu 13 kwietnia 2012 r.

 • Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce. Co roku umiera z ich powodu ponad 170 tys. osób, przy czym 20 tys. spośród nich to zgony związane z wystąpieniem Ostrych Zespołów Wieńcowych (OZW). W sumie problem OZW dotyka około 140 tys. osób rocznie.
 • Środki finansowe zainwestowane w kardiologię inwazyjną wpłynęły istotnie na postęp w kardiologii interwencyjnej.
 • Śmiertelność wewnątrzszpitalna z powodu Ostrych Zespołów Wieńcowych od początku lat dziewięćdziesiątych zmniejszyła się w Polsce aż o 30%. Jest to doskonały wynik na tle innych krajów europejskich.
 • Obecnie Polska dysponuje dużą ilością dobrze wyposażonych pracowni hemodynamicznych ponad 130 w całym kraju. Jedna pracownia przypada na ok. 300 000 mieszkańców, co stanowi bardzo dobry wynik za tle krajów europejskich.

Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowano wiele kampanii edukacyjnych w zakresie kardiologicznej profilaktyki pierwotnej (obejmujące m. in. problem rozpoznawania objawów zawałów, szybkiego dotarcia do szpitala etc.). Wprowadzony został również narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu krążenia POLKARD. Pomimo tego nadal niedoceniona pozostaje rola profilaktyki wtórnej w kardiologii, co w znacznym stopniu przyczynia się do utrzymywania wysokiego wskaźnika śmiertelności pozawałowej w dłuższym okresie.

Założenia modelowego programu profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych (OZW):

 • Jest to pierwszy tego typu elastyczny projekt dedykowany samorządom do realizacji w zakresie wtórnej profilaktyki OZW.
 • Stanowi kompleksowe narzędzie przygotowane do wdrożenia przez jednostki samorządu terytorialnego na różnych szczeblach: wojewódzkim, powiatowym, czy gminnym.
 • Został opracowany w oparciu o zalecenia Agencji Oceny Technologii Medycznych w zakresie przygotowywania efektywnych samorządowych programów zdrowotnych.

Założone do osiągnięcia cele, podczas wdrażania programu:

 • Śmiertelność wśród pacjentów z OZW w ciągu pierwszego roku zostanie zmniejszona o 10% poprzez edukację 3 grup docelowych: lekarzy POZ, pielęgniarek z oddziałów kardiologicznych, pacjentów według określonych założeń programowych przygotowanych dla każdej z grup.
 • W dalszej perspektywie zostanie stworzony zintegrowany i systemowy program długofalowej prewencji wtórnej po OZW.
 • Zostanie utworzona platforma współpracy zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim na rzecz utrzymania efektów zdrowotnych osiągniętych w fazie szpitalnej leczenia OZW.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
15 min.

Powitanie • Wystąpienie Wicemarszałka Województwa Edwarda Hartwicha

10:15
15 min.

Wystąpienie Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej

10:30
30 min.

Problematyka kliniczna: aspekty epidemiologiczne, terapeutyczne i profi laktyczne u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych

11:00
40 min.

Ambulatoryjna rehabilitacja kardiologiczna jako istotny element profi laktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych

11:40
15 min.

Stowarzyszenie CEESTAHC dla samorządów – idea Modelowych Programów Zdrowotnych na przykładzie wtórnej profi laktyki OZW

11:55
15 min.

Przerwa • poczęstunek

12:10
15 min.

Fundacja Corda Cordis – rehabilitacja i profilaktyka chorób układu krążenia.

12:25
20 min.

MPZ po OZW: idea projektu; adaptacja dla województwa przedstawienie projektu

12:45
15 min.

Ocena interwencji we wtórnej profi laktyce OZW wg EBM i HTA

13:00
15 min.

Życie po zawale oczami pacjenta - podopiecznego Fundacji Corda Cordis.

13:15
30 min.

Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela
 • 13:45
  15 min.

  Wnioski, podsumowanie

  Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 4 godz. do góry

  Miejsce i czas spotkania

  13 kwietnia 2012, godz. 10.00 – 14.00

  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  ul. Plac Teatralny 2 (Sala Patio, I piętro)
  87-100, Toruń

  Zgłoszenia

  Zgłoszenia można było dokonać do 6 kwietnia 2012 na kilka sposobów:

  1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
  2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
   lub na nr faks: 12 396 38 39
  3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

  Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

  do góry 

  Partnerzy