Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej” / Spotkanie nr 6

Warszawa, 27 września 2010 godz. 09.45 - 16.00

6. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej”
odbyła się w Warszawie w dniu 27 września 2010.
Współorganizator konferencji: Samorząd Województwa Mazowieckiego

W 2010 roku Stowarzyszenie CEESTAHC zainicjowało cykl konferencji poświęconych przygotowywaniu programów profilaktycznych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) w związku z wymogami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzw. „Ustawa Koszykowa”).
Partnerami cyklu zostały samorządy poszczególnych województw oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych i Związek Powiatów Polskich.

Tematyka konferencji:

 • Tworzenie optymalnych programów zdrowotnych przez JST.
 • Zapoznanie z nowymi zadaniami JST określonymi „Ustawą Koszykową”.
 • Nabycie umiejętności praktycznych związanych z przygotowywaniem dokumentów wymaganych przez „Ustawę Koszykową”.
 • Prezentacja najlepszych praktyk w realizacji programów zdrowotnych.
 • Prezentacja narzędzi przeznaczonych dla JST, ułatwiających stworzenie programu zdrowotnego.

Konferencje dedykowane były następującym grupom odbiorców:

 • Urzędnicy oraz kierownictwo wszystkich szczebli JST pracującym w wydziałach zdrowia.
 • Eksperci powoływani przez JST do zespołów, które opracowują programy zdrowotne.
 • Świadczeniodawcy realizującym programy zdrowotne ogłaszane przez JST.
 • Partnerzy JST, którzy współpracują przy realizacji programów zdrowotnych.
 • Przedstawiciele regionalnych instytucji systemu ochrony zdrowia, NFZ, WIF, WSSE.
 • Przedstawiciele instytucji centralnych systemu ochrony zdrowia.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

09:45
15 min.

Powitalna kawa

10:00
15 min.

Otwarcie konferencji

10:15
35 min.

Konsekwencje „Ustawy Koszykowej” dla sposobu realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej przez samorządy lokalne

10:50
35 min.

Rola i znaczenie wytycznych AOTM w procesie przygotowywania programów profilaktycznych

11:25
25 min.

Finansowanie programów profilaktycznych

11:50
25 min.

Rola EBM/HTA w procesie przygotowywania programów profilaktycznych oraz analiza Problemu Decyzyjnego (APD)

12:15
15 min.

Przerwa • poczęstunek

12:30
15 min.

Funkcjonowanie systemu teletransmisji w zakresie ratownictwa medycznego

12:45
15 min.

13:00
15 min.

Realizacja programów zdrowotnych przez miasto stołeczne Warszawa

13:00
15 min.

Urząd M. st. Warszawy (temat podany do 14 dni przed konferencją)

13:15
30 min.

Praktyczne aspekty opracowywania programów zdrowotnych przez JST

13:45
10 min.

Dyskusja

Sesja Satelitarna

14:00
30 min.

Ku równowadze polskiego systemu zdrowotnego - globalnie czy lokalnie

14:30
40 min.

Wzorcowe programy profilaktyczne, czyli jak stworzyć efektywny program profilaktyczny dopasowany do potrzeb społeczności lokalnej/dobre praktyki

15:10
5 min.

Wstęp do tworzenia narzędzi wspierających JST w tworzeniu programów zdrowotnych

15:15
45 min.

Lunch

Miejsce i czas spotkania

Warszawa, 27 września 2010, godz. 09.45 – 16.00

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Plac Bankowy 3/5,
Warszawa

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 22 września 2010 na kilka sposobów:

 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
  lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

do góry 

Współorganizator