Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Zdrowy powrót do pracy / Spotkanie nr 15

Gdańsk, 22 czerwca 2017 godz. 10.00 - 12.30

15. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Zdrowy powrót do pracy. Znaczenie wczesnej diagnostyki i interwencji w RZS (reumatoidalnym zapaleniu stawów)
odbyła się w Gdańsku w dniu 22 czerwca 2017.

Konferencję objął patronatem honorowym
Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk.

W roku 2016 Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór projektów do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w zakresie wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Aby wspomóc tę inicjatywę i rozpropagować ją w środowiskach samorządowych, poświęciliśmy jej następny cykl debat pt. Zdrowy powrót do pracy. Wczesna interwencja w RZS. Oprócz wczesnej diagnostyki RZS propagowaliśmy również narzędzia do liczenia kosztów RZS.

Główne tematy cyklu spotkań:

 • Prezentacja założeń projektów typu Early Interventions. Objaśnienie zakresu programów wczesnej diagnostyki i ich opłacalności w Europie na podstawie doświadczeń CEESTAHC.
 • Dane dotyczące kosztów chorób układu kostno-stawowego, metody pomiaru
  i oceny proporcji kosztów do korzyści. Ile można zyskać i po jakim czasie?
 • Omówienie przebiegu Narodowego Programu wczesnej diagnostyki RZS w Polsce.
 • Jak przygotować się do aplikowania do nowego programu dotyczącego wczesnej diagnostyki chorób reumatologicznych kręgosłupa, przygotowywanego właśnie przez Ministerstwo Zdrowia. Przebieg procedur będzie podobny to obecnie ogłoszonego dla RZS, więc można się wcześniej przygotować.
 • Dlaczego program wczesnego wykrywania RZS dostał pozytywną opinię AOTMiT, mimo dużych problemów z przejściem tej procedury w przypadku innych programów?

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
5 min.

Otwarcie konferencji

10:05
10 min.

Wnioski z pierwszej edycji cyklu „Zdrowy powrót do pracy”

10:15
15 min.

Wprowadzenie do problematyki diagnostyki i terapii RZS w województwie pomorskim

10:30
30 min.

Program wczesnej diagnostyki RZS w warunkach polskich

11:00
15 min.

Pozyskiwanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na projekty dotyczące chorób układu kostno-stawowego

11:15
15 min.

Wprowadzenie do projektu „Early Intervention”

11:30
20 min.

Narzędzie oceny efektywności polskiego programu wczesnej diagnostyki w ramach programu „Early Intervention”

11:50
45 min.

Debata z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie

 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela
 • możliwości aplikowania o fundusze unijne
Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 2 godz. 30 minut do góry

Miejsce i czas spotkania

22 czerwca 2017, godz. 10.00 – 12.30

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
(Sala Herbowa)
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 20 czerwca 2017, godz. 15.00 na trzy sposoby:

 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
  lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

do góry

Partnerzy