Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

Spotkanie 6

Warszawa
27 czerwca 2016

warszawa_02_mini

HCV. Rola samorządów
w profilaktyce i diagnostyce / Spotkanie nr 6

Warszawa, 27 czerwca 2016 godz. 10:00 - 13:15

6. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce odbyła się w Warszawie w dniu 27 czerwca 2016

Konferencję objął patronatem honorowym
Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.

HCV. Rola samorządów
w profilaktyce
i diagnostyce

2015-2016

Cykl konferencji samorządowych

hcv_jst_01
Polska na tle innych krajów europejskich charakteryzuje się niskim współczynnikiem wykrywalności WZW typu C. Do zdiagnozowania infekcji HCV dochodzi przeważnie przypadkowo (np. podczas oddawania krwi) lub gdy chory zgłasza się do lekarza z objawami wątrobowymi w bardzo zaawansowanym stadium. Eksperci apelują o zaradzenie tej sytuacji, ale w Polsce brakuje systemowych rozwiązań mających na celu kontrolę i opanowanie infekcji HCV, dorównujących działaniom na rzecz HBV i HIV. Samorządy włączają się w działania w tym obszarze od kilku lat, a Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), oceniając samorządowe programy polityki zdrowotnej, wskazuje na istotność problematyki zakażeń HCV w realizacji priorytetów zdrowia publicznego:
 • zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych,
 • zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom.
Cele cyklu spotkań:
 • uświadamianie wagi problemu HCV w poszczególnych regionach,
 • określenie potrzeb regionalnych w zakresie chorób wątroby i ich profilaktyki,
 • prezentacja modelowych rozwiązań dla samorządów,
 • środki dla samorządów na realizację zadań: budżet samorządu czy środki unijne?
 • realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy w świetle nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
10 min.

Otwarcie Konferencji

Elżbieta Lanc

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

10:10
20 min.

Problematyka wirusowego zapalenia wątroby

Epidemiologia, diagnostyka, terapia w świetle aktualnych standardów postępowania

Andrzej Horban

dr hab. n. med.

Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Zakaźnych

10:30
15 min.

Koszty terapii wirusowych chorób wątroby z perspektywy płatnika

Wojciech Zawalski

dr hab. n. med.

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Centrala NFZ w Warszawie

10:45
15 min

Aspekt społeczny HCV, koszty pośrednie, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy

wladysiuk_magda_2018

Magdalena Władysiuk

Prezes CEESTAHC

11:00
15 min.

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu zakażeniom HCV

Marek Posobkiewicz

Główny Inspektor Sanitarny

11:15
15 min.

Niezdolność do pracy z powodu WZW typu C

Marzena Lubańska

Lekarz orzecznik ZUS, II Oddziału ZUS w Warszawie

11:30
15 min.

Przerwa kawowa

11:45
15 min.

Samorządowe programy profilaktyki i diagnostyki HCV - perspektywa klinicysty

Grażyna Cholewińska-Szymańska

dr n. med.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chorób Zakaźnych, Ordynator Oddziału III SPZOZ WSZ w Warszawie

12:00
15 min.

Samorządowe programy polityki zdrowotnej w zakresie wirusowych chorób wątroby

Katarzyna Wodzyńska

Specjalista w Dziale Analiz i Strategii, Biuro Prezesa AOTMiT

12:15
15 min.

Modelowe rozwiązania dla samorządów

prycel_tomasz_2019

Tomasz Jan Prycel

Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC

12:30
40 min.

Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie

 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela

13:10
5 min.

Podsumowanie

Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 3 godz 15 minut. do góry

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Miejsce i czas spotkania

27 czerwca 2016, godz. 10.00-13.15

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Warszawa, ul. Jagiellońska 26
(sala konferencyjna na parterze – wejście A)

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 23 czerwca 2016 na trzy sposoby:

 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
  lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

do góry

Partnerzy

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego