Zdrowy powrót do pracy / Spotkanie nr 3

Lublin, 29 kwietnia 2014 godz. 10.00 - 13.00

3. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Zdrowy powrót do pracy. Rola Aktywnych Instytucji Publicznych odbyła się w Lublinie w dniu 29 kwietnia 2014 r.

Konferencję objął patronatem honorowym
Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman.

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Dobra komunikacja i współpraca z uczestnikami systemu ochrony zdrowia na poziomie lokalnym pozwala na wypracowanie nowych rozwiązań lub koncepcji. Promowanie dobrego zdrowia ludzkiego stanowi jeden z istotnych celów określonych w strategii Europa 2020.

W ostatnich latach przed organizatorami ochrony zdrowia pojawiły się nowe wyzwania, ważne zarówno dla zdrowia, jak i dla zrównoważonego rozwoju regionów:

 1. Jak zapewnić funkcjonowanie w zdrowiu, umożliwiające pracę osobom w sile wieku?
 2. Jak ułatwić powroty do pracy osobom dotkniętym schorzeniami?
 3. Jak konstruować skuteczne i atrakcyjne programy zdrowotne?
 4. Jak włączyć uczestników systemu ochrony zdrowia w tworzenie i realizację kompleksowych strategii zdrowotnych?

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
10 min.

Otwarcie konferencji

10:10
15 min.

Epidemiologia i objawy kliniczne chorób autoimmunizacyjnych układu ruchu oraz związana z nimi niepełnosprawność

10:25
10 min.

Klinika i epidemiologia gastroenterologicznych chorób o podłożu autoimmunologiczny

10:35
10 min.

Łuszczyca – wyzwanie interdyscyplinarne

10:45
15 min.

Aspekty ekonomiczne i społeczne chorób IMIDS w Polsce – koszty bezpośrednie i pośrednie (absentyzm, prezentyzm) na przedstawienie wniosków z projektu Fit4Work

11:00
30 min.

Debata cz. 1

11:30
15 min.

Przerwa • poczęstunek

11:45
10 min.

Program wykrywania wczesnego zapalenia stawów w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

11:55
10 min.

Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

12:05
10 min.

Aktywizacja osób w wieku produkcyjnym

12:15
10 min.

Zdrowy Powrót do Pracy – szeroka koalicja interesariuszy. Konkurs dla studentów na program zdrowotny dotyczący chorób o podłożu autoimmunologicznym

12:25
20 min.

Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela

Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 3 godz. do góry

* w trakcie uzgadniania

Miejsce i czas spotkania

29 kwietnia 2014 r., godz. 10.00 – 13.00

Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego,
ul. Jaczewskiego 4, 20-090 Lublin

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 25 kwietnia 2014 na kilka sposobów:

 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
  lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

do góry

Patronat honorowy

Partnerzy