Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Udar - każdy pacjent jest ważny

Spotkanie 7

Warszawa
28 listopada 2016

warszawa_02_mini

Udar - każdy pacjent jest ważny Spotkanie nr 7

Warszawa, 28 listopada 2016 godz. 12.00 - 15:30

7. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Udar – każdy pacjent jest ważny
odbyła się w Warszawie w dniu 28 listopada 2016

Konferencję objął patronatem honorowym
Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik. 

Udar - każdy pacjent jest ważny

2015-2016

Cykl konferencji edukacyjnych

udar_jst_01

W trakcie spotkania zaprezentowano modelowy program zdrowotny dt. udarów, który powstał jako wniosek z pierwszego cyklu pięciu konferencji poświęconych problematyce udarów. Program jest w całości dostępny do pobrania w wersji elektronicznej dla samorządów.

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu jest strategicznym celem Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015.

Cele cyklu spotkań:

 • uświadamianie wagi problemu udarów w poszczególnych regionach Polski
 • umieszczanie profilaktyki udarów w priorytetach zdrowotnych samorządów = mapy potrzeb zdrowotnych województw oraz w planach zabezpieczenia zdrowotnego
 • uzyskanie opinii samorządów i określenie potrzeb regionalnych w zakresie udarów i ich profilaktyki
 • uzyskanie opinii nt. projektowania modelowych rozwiązań dla samorządów
 • wskazanie środków dla samorządów na realizację zadań (budżet samorządu lub środki unijne w perspektywie do 2020 roku)
 • realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy w świetle nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz implikacje Ustawy dla regionalnego systemu ochrony zdrowia.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

12:00
15 min.

Otwarcie Konferencji

Elżbieta Lanc

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

Janusz Sobolewski

Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

wladysiuk_magda_2018

Magdalena Władysiuk

Prezes CEESTAHC
prycel_tomasz_2019

Tomasz Jan Prycel

Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC

12:15
50 min.

Problematyka udarów: eksperci kliniczni

 • Zasady leczenia udaru mózgu
 • Udar mózgu - czy można go uniknąć? Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych w świetle aktualnych standardów postępowania w kardiologii
 • Rekomendacje z raportu pt. „Udary mózgu - rosnący problem w starzejącym się społeczeństwie”
 • Danuta Ryglewicz

  Prof. dr hab. n. med.

  Konsultant Krajowy ds. Neurologii

  Janina Stępińska

  Prof. dr hab. n. med.

  Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  Filip Raciborski

  Kierownik Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia, Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

  13:05
  10 min.

  Założenia programu profilaktyki udarów opracowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

  Roman Kolek

  Wicemarszałek Województwa Opolskiego

  13:15
  15 min.

  Aspekt społeczny udarów, w tym aktywność zawodowa i powroty do prac

  Agnieszka Wojtecka

  Ekspert z zakresu zdrowia publicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny

  13:30
  15 min.

  Koszty Udarów z Perspektywy Płatnika

  Wojciech Zawalski

  Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ

  13:45
  15 min.

  Aspekty społeczne udaru mózgu

  Eliza Smółkowska

  dr

  Specjalista neurolog, lekarz orzecznik II Oddziału ZUS w Warszawie

  14:00
  15 min.

  Przerwa kawowa

  14:15
  15 min.

  Rola organizacji pozarządowych w aktywnym promowaniu profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych mózgu:

 • Serce i Mózg. Rola aktywnej profilaktyki w prewencji udaru mózgu na przykładzie działań Fundacji Udaru Mózgu
 • Ciche migotanie przedsionków a udar mózgu - diagnoza kluczem do sukcesu
 • Zakres działań profilaktycznych w kampaniach społecznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Udarowcy - Liczy się Wsparcie
 • Adam Siger

  Wiceprezes Zarządu Fundacji Udaru Mózgu

  Radosław Sierpliński

  lek. med.

  Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Serce dla Arytmii

  Sebastian Szyper

  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Udarowcy

  14:30
  15 min.

  Rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w systemie ochrony zdrowia

  Przedstawiciel AOTMiT

  14:45
  15 min.

  Prezentacja modelowego programu zdrowotnego dt. udarów

  wladysiuk_magda_2018

  Magdalena Władysiuk

  Prezes CEESTAHC
  prycel_tomasz_2019

  Tomasz Jan Prycel

  Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC

  15:00
  30 min.

  Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie

  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela

  Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 3 godz 30 minut. do góry

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

  Miejsce i czas spotkania

  28 listopada 2016 r., godz. 12.00-15.30

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
  (sala 702, VII piętro)

  Zgłoszenia

  Zgłoszenia można było dokonać do 25 listopada 2016, godz. 15.00 na trzy sposoby:

  1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
  2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
   lub na nr faks: 12 396 38 39
  3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

  Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

  do góry

  Partnerzy

  Patronat honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego