Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Udar - każdy pacjent jest ważny Spotkanie nr 6

Kraków, 7 listopada 2016 godz. 10.00 - 12.40

6. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Udar – każdy pacjent jest ważny
odbyła się w Krakowie w dniu 7 listopada 2016

Konferencję objął patronatem honorowym 
Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa.

W trakcie spotkania zaprezentowano modelowy program zdrowotny dt. udarów, który powstał jako wniosek z pierwszego cyklu pięciu konferencji poświęconych problematyce udarów. Program jest w całości dostępny do pobrania w wersji elektronicznej dla samorządów.

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu jest strategicznym celem Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015.

Cele cyklu spotkań:

 • uświadamianie wagi problemu udarów w poszczególnych regionach Polski
 • umieszczanie profilaktyki udarów w priorytetach zdrowotnych samorządów = mapy potrzeb zdrowotnych województw oraz w planach zabezpieczenia zdrowotnego
 • uzyskanie opinii samorządów i określenie potrzeb regionalnych w zakresie udarów i ich profilaktyki
 • uzyskanie opinii nt. projektowania modelowych rozwiązań dla samorządów
 • wskazanie środków dla samorządów na realizację zadań (budżet samorządu lub środki unijne w perspektywie do 2020 roku)
 • realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy w świetle nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz implikacje Ustawy dla regionalnego systemu ochrony zdrowia.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
10 min.

Otwarcie Konferencji

10:10
40 min.

Problematyka udarów: eksperci kliniczni

 • Udar mózgu w Małopolsce – doświadczenia własne
 • Zawał serca, udar mózgu... czy można ich uniknąć? Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych w świetle aktualnych standardów postępowania w kardiologii
 • 10:50
  15 min.

  Aspekt społeczny udarów, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy

  11:05
  15 min.

  Koszty udarów z perspektywy płatnika

  11:20
  15 min.

  Udary mózgowe – rola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  11:35
  15 min.

  Rola organizacji pozarządowych w aktywnym promowaniu profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych mózgu:

 • Serce i Mózg. Rola aktywnej profilaktyki w prewencji udaru mózgu na przykładzie działań Fundacji Udaru Mózgu
 • Ciche migotanie przedsionków a udar mózgu - diagnoza kluczem do sukcesu
 • 11:50
  15 min.

  Prezentacja modelowego programu zdrowotnego dt. udarów

  12:05
  30 min.

  Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie

 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela
 • Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 2 godz 40 minut. do góry

  Miejsce i czas spotkania

  7 listopada 2016, godz. 10.00 – 12.40

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  (sala 702, VII piętro)
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

  Zgłoszenia

  Zgłoszenia można było dokonać do 3 listopada 2016, godz. 15.00 na trzy sposoby:

  1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
  2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
   lub na nr faks: 12 396 38 39
  3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

  Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

  do góry

  Partnerzy