Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

Spotkanie 5

Kielce
16 czerwca 2016

kielce_01_mini

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce / Spotkanie nr 5

Kielce, 16 czerwca 2016 godz. 10:00 - 12:20

5. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce odbyła się w Kielcach w dniu 16 czerwca 2016.

Konferencję objął patronatem honorowym
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas.

HCV. Rola samorządów
w profilaktyce
i diagnostyce

2015-2016

Cykl konferencji samorządowych

hcv_jst_01
Polska na tle innych krajów europejskich charakteryzuje się niskim współczynnikiem wykrywalności WZW typu C. Do zdiagnozowania infekcji HCV dochodzi przeważnie przypadkowo (np. podczas oddawania krwi) lub gdy chory zgłasza się do lekarza z objawami wątrobowymi w bardzo zaawansowanym stadium. Eksperci apelują o zaradzenie tej sytuacji, ale w Polsce brakuje systemowych rozwiązań mających na celu kontrolę i opanowanie infekcji HCV, dorównujących działaniom na rzecz HBV i HIV. Samorządy włączają się w działania w tym obszarze od kilku lat, a Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), oceniając samorządowe programy polityki zdrowotnej, wskazuje na istotność problematyki zakażeń HCV w realizacji priorytetów zdrowia publicznego:
 • zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych,
 • zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom.
Cele cyklu spotkań:
 • uświadamianie wagi problemu HCV w poszczególnych regionach,
 • określenie potrzeb regionalnych w zakresie chorób wątroby i ich profilaktyki,
 • prezentacja modelowych rozwiązań dla samorządów,
 • środki dla samorządów na realizację zadań: budżet samorządu czy środki unijne?
 • realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy w świetle nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
10 min.

Powitanie oraz wystąpienie Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego

10:10
20 min.

Problematyka wirusowego zapalenia wątroby

Epidemiologia, diagnostyka, terapia w świetle aktualnych standardów postępowania

Wacław Kryczka

dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

10:30
15 min

Aspekt społeczny HCV, koszty pośrednie, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy

wladysiuk_magda_2018

Magdalena Władysiuk

Prezes CEESTAHC

10:45
15 min

Koszty terapii wirusowych chorób wątroby z perspektywy płatnika

Konrad Jantarski

Wydział Gospodarki Lekami, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w Kielcach

11:00
10 min.

Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane wirusowymi chorobami jako problem Funduszu Ubezpieczeń

Ewa Szymańska-Dybich

dr

Przewodnicząca Komisji Lekarskich Oddziału ZUS w Kielcac

11:10
15 min.

HCV - problem zdrowia publicznego

Monika Kazimierska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach

11:25
15 min.

Modelowe rozwiązania dla samorządów

prycel_tomasz_2019

Tomasz Jan Prycel

Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC

11:40
30 min.

Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie

 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela

12:10
10 min.

Podsumowanie

12:20
-

Poczęstunek

Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 2 godz 20 minut. do góry

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach

Miejsce i czas spotkania

17 października 2016, godz. 10.00 – 12.30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. W. Gombrowicza w Kielcach

ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać 14 czerwca 2016  na trzy sposoby:

 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
  lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

do góry

Partnerzy

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego