Udar - każdy pacjent jest ważny

Spotkanie 3

Toruń
5 listopada 2015

torun_01_mini

Udar - każdy pacjent jest ważny Spotkanie nr 3

Toruń, 5 listopada 2015 godz. 10.00 - 13.00

3. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Udar – każdy pacjent jest ważny
odbyła się w Toruniu w dniu 5 listopada 2015

Konferencję objął patronatem honorowym 
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki.

Udar - każdy pacjent jest ważny

2015-2016

Cykl konferencji edukacyjnych

udar_jst_01

W trakcie spotkania zaprezentowano modelowy program zdrowotny dt. udarów, który powstał jako wniosek z pierwszego cyklu pięciu konferencji poświęconych problematyce udarów. Program jest w całości dostępny do pobrania w wersji elektronicznej dla samorządów.

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu jest strategicznym celem Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015.

Cele cyklu spotkań:

 • uświadamianie wagi problemu udarów w poszczególnych regionach Polski
 • umieszczanie profilaktyki udarów w priorytetach zdrowotnych samorządów = mapy potrzeb zdrowotnych województw oraz w planach zabezpieczenia zdrowotnego
 • uzyskanie opinii samorządów i określenie potrzeb regionalnych w zakresie udarów i ich profilaktyki
 • uzyskanie opinii nt. projektowania modelowych rozwiązań dla samorządów
 • wskazanie środków dla samorządów na realizację zadań (budżet samorządu lub środki unijne w perspektywie do 2020 roku)
 • realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy w świetle nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz implikacje Ustawy dla regionalnego systemu ochrony zdrowia.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
10 min.

Otwarcie Konferencji

Krystyna Żejmo - Wysocka

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

wladysiuk_magda_2018

Magdalena Władysiuk

Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC

10:10
40 min.

Problematyka udarów: eksperci kliniczni

 • Perspektywa neurologa – interwencje; rezultaty
 • Perspektywa neurologa: udar mózgu - kluczowe wyzwania
 • Zawał serca, udar mózgu... czy można ich uniknąć?
 • Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych w świetle aktualnych standardów postępowania w kardiologii

  Sławomir Wawrzyniak

  dr n. med.

  Konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii, Klinika Neurologiczna, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

  Grzegorz Kozera

  dr hab. n. med.

  Kierownik Kliniki Neurologii CM UMK, Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy

  Grzegorz Grześk

  prof. dr hab. n. med

  Członek Zarządu Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katedra Farmakologii i Terapii, Katedra Kardiologii Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

  10:50
  15 min.

  Aspekt społeczny udarów, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy

  Agnieszka Wojtecka

  dr n. med.

  Ekspert z zakresu zdrowia publicznego, GUMED

  11:05
  15 min.

  Koszty udarów z perspektywy płatnika

  Elżbieta Kasprowicz

  Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy

  11:20
  15 min.

  Wystąpienie przedstawiciela ZUS*

  11:35
  15 min.

  Udar mózgu to nie wyrok – wizja profilaktyki pierwotnej i prewencji

  Sebastian Szyper

  Prezes Zarządu Stowarzyszenie „Udarowcy”

  11:50
  45 min.

  Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie

 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela
 • Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 3 godz. do góry

  * w trakcie potwierdzenia

  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Miejsce i czas spotkania

  2 listopada 2015, godz. 10.00 – 13.00

  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  (Sala konferencyjna, I piętro)
  Toruń, Pl. Teatralny 2

  Zgłoszenia

  Zgłoszenia można było dokonać do 2 listopada 2015 na dwa sposoby:

  1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
  2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
   lub na nr faks: 12 396 38 39

  Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

  do góry

  Partnerzy

  Patronat honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego