Zdrowy powrót do pracy / Spotkanie nr 8

Warszawa, 21 listopada 2014 godz. 10.00 - 13.00

8. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Zdrowy powrót do pracy. Rola Aktywnych Instytucji Publicznych odbyła się w Warszawie w dniu 21 listopada 2014 r.

Konferencję objął patronatem Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Dobra komunikacja i współpraca z uczestnikami systemu ochrony zdrowia na poziomie lokalnym pozwala na wypracowanie nowych rozwiązań lub koncepcji. Promowanie dobrego zdrowia ludzkiego stanowi jeden z istotnych celów określonych w strategii Europa 2020.

W ostatnich latach przed organizatorami ochrony zdrowia pojawiły się nowe wyzwania, ważne zarówno dla zdrowia, jak i dla zrównoważonego rozwoju regionów:

 1. Jak zapewnić funkcjonowanie w zdrowiu, umożliwiające pracę osobom w sile wieku?
 2. Jak ułatwić powroty do pracy osobom dotkniętym schorzeniami?
 3. Jak konstruować skuteczne i atrakcyjne programy zdrowotne?
 4. Jak włączyć uczestników systemu ochrony zdrowia w tworzenie i realizację kompleksowych strategii zdrowotnych?

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
10 min.

Otwarcie konferencji

10:10
20 min.

Klinika i epidemiologia chorób o podłożu autoimmunologicznym (IMIDs) – aspekt reumatologiczny

10:20
10 min.

Klinika i epidemiologia chorób o podłożu autoimmunologicznym (IMIDs) – aspekt dermatologiczny

10:30
10 min.

Koszty Chorób Układu Kostno-Stawowego. Świadczenia w zakresie Chorób Układu Kostno-Stawowego i Chorób o Podłożu Autoimmunologicznym

10:40
10 min.

Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

10:50
10 min.

Aspekty ekonomiczne i społeczne chorób IMIDS w Polsce i na Świecie, absentyzm, prezentyzm, przedstawienie wniosków z projektu Fit4Work

11:00
10 min.

Istota przywrócenia do sprawności i pracy ludzi w wieku produkcyjnym.

11:10
10 min.

Program Wykrywania wczesnego zapalenia stawów w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy - film

11:20
15
min.

Zdrowy Powrót do Pracy – rozstrzygnięcie konkursu dla studentów

12:15
45 min.

Dyskusja z udziałem zaproszonych Gości i Prelegentów
 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela
 • możliwości aplikowania o fundusze unijne

Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 3 godz. do góry

* w trakcie uzgadniania

Miejsce i czas spotkania

21 listopada 2014, godz. 10.00 – 13.00

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (sala konferencyjna)
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać na kilka sposobów:

 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
  lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

do góry

Patronat honorowy

Partnerzy