Ustawa koszykowa

Spotkanie 7

Rzeszów
12 października 2010

rzeszow_01_mini

Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej” / Spotkanie nr 7

Rzeszów, 12 października 2010 godz. 09.45 - 15.00

7. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej”
odbyła się w Rzeszowie w dniu 12 października 2010.
Współorganizator konferencji: Samorząd Województwa Podkarpackiego

Ustawa koszykowa

2010

Cykl konferencji

koszyki_01

W 2010 roku Stowarzyszenie CEESTAHC zainicjowało cykl konferencji poświęconych przygotowywaniu programów profilaktycznych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) w związku z wymogami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzw. „Ustawa Koszykowa”).
Partnerami cyklu zostały samorządy poszczególnych województw oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych i Związek Powiatów Polskich.

Tematyka konferencji:

 • Tworzenie optymalnych programów zdrowotnych przez JST.
 • Zapoznanie z nowymi zadaniami JST określonymi „Ustawą Koszykową”.
 • Nabycie umiejętności praktycznych związanych z przygotowywaniem dokumentów wymaganych przez „Ustawę Koszykową”.
 • Prezentacja najlepszych praktyk w realizacji programów zdrowotnych.
 • Prezentacja narzędzi przeznaczonych dla JST, ułatwiających stworzenie programu zdrowotnego.

Konferencje dedykowane były następującym grupom odbiorców:

 • Urzędnicy oraz kierownictwo wszystkich szczebli JST pracującym w wydziałach zdrowia.
 • Eksperci powoływani przez JST do zespołów, które opracowują programy zdrowotne.
 • Świadczeniodawcy realizującym programy zdrowotne ogłaszane przez JST.
 • Partnerzy JST, którzy współpracują przy realizacji programów zdrowotnych.
 • Przedstawiciele regionalnych instytucji systemu ochrony zdrowia, NFZ, WIF, WSSE.
 • Przedstawiciele instytucji centralnych systemu ochrony zdrowia.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

09:45
15 min.

Powitalna kawa

10:00
15 min.

Otwarcie konferencji

Zygmunt Cholewiński

Marszałek Województwa Podkarpackiego

10:15
35 min.

Konsekwencje „Ustawy Koszykowej” dla sposobu realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej przez samorządy lokalne

Joanna Nowak-Kubiak

mec.

Radca Prawny

10:50
35 min.

Rola i znaczenie wytycznych AOTM w procesie przygotowywania programów profilaktycznyc

Michał Brzeziński

dr

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

11:25
25 min.

Finansowanie programów profilaktycznych

Grażyna Hejda

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

11:50
10 min.

Przerwa • poczęstunek

12:00
30 min.

Ku równowadze polskiego systemu zdrowotnego - globalnie czy lokalnie

Jacek Ruszkowski

prof.

Akademia Leona Koźmińskiego

12:30
30 min.

Praktyczne aspekty opracowywania programów zdrowotnych przez JST

Michał Brzeziński

dr

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

13:00
10 min.

Dyskusja

Sesja Satelitarna

13:10
50 min.

Wzorcowe programy profilaktyczne, czyli jak stworzyć efektywny program profilaktyczny dopasowany do potrzeb społeczności lokalnej

Dobre praktyki – jak skutecznie wprowadzić program profilaktyczny w życie

Mirosław Moskalewicz

dr

13:50
60 min.

Zakończenie konferencji. Obiad

Urząd Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Kraków

Miejsce i czas spotkania

Rzeszów, 12 października 2010, godz. 09.45 – 15.00

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Sala Audytoryjna
al. Łukasza Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 10 października 2010 na kilka sposobów:

 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
  lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

do góry 

Współorganizator

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Partnerzy

Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
Związek Powiatów Polskich
GlaxoSmithKline
Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
Market Access Audit
TÜV Nord Polska
Rynek Zdrowia