Ustawa koszykowa

Spotkanie 6

Warszawa
27 września 2010

warszawa_02_mini

Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej” / Spotkanie nr 6

Warszawa, 27 września 2010 godz. 09.45 - 16.00

6. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej”
odbyła się w Warszawie w dniu 27 września 2010.
Współorganizator konferencji: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Ustawa koszykowa

2010

Cykl konferencji

koszyki_01

W 2010 roku Stowarzyszenie CEESTAHC zainicjowało cykl konferencji poświęconych przygotowywaniu programów profilaktycznych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) w związku z wymogami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzw. „Ustawa Koszykowa”).
Partnerami cyklu zostały samorządy poszczególnych województw oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych i Związek Powiatów Polskich.

Tematyka konferencji:

 • Tworzenie optymalnych programów zdrowotnych przez JST.
 • Zapoznanie z nowymi zadaniami JST określonymi „Ustawą Koszykową”.
 • Nabycie umiejętności praktycznych związanych z przygotowywaniem dokumentów wymaganych przez „Ustawę Koszykową”.
 • Prezentacja najlepszych praktyk w realizacji programów zdrowotnych.
 • Prezentacja narzędzi przeznaczonych dla JST, ułatwiających stworzenie programu zdrowotnego.

Konferencje dedykowane były następującym grupom odbiorców:

 • Urzędnicy oraz kierownictwo wszystkich szczebli JST pracującym w wydziałach zdrowia.
 • Eksperci powoływani przez JST do zespołów, które opracowują programy zdrowotne.
 • Świadczeniodawcy realizującym programy zdrowotne ogłaszane przez JST.
 • Partnerzy JST, którzy współpracują przy realizacji programów zdrowotnych.
 • Przedstawiciele regionalnych instytucji systemu ochrony zdrowia, NFZ, WIF, WSSE.
 • Przedstawiciele instytucji centralnych systemu ochrony zdrowia.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

09:45
15 min.

Powitalna kawa

10:00
15 min.

Otwarcie konferencji

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

10:15
35 min.

Konsekwencje „Ustawy Koszykowej” dla sposobu realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej przez samorządy lokalne

Joanna Nowak-Kubiak

mec.

Radca Prawny

10:50
35 min.

Rola i znaczenie wytycznych AOTM w procesie przygotowywania programów profilaktycznych

Wojciech Matusewicz

Prezes AOTM

Rafał Rdzany

dr

11:25
25 min.

Finansowanie programów profilaktycznych

Barbara Misińska

Dyrektor Mazowieckiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

11:50
25 min.

Rola EBM/HTA w procesie przygotowywania programów profilaktycznych oraz analiza Problemu Decyzyjnego (APD)

Kamila Wendykowska

CEESTAHC, HTA Consulting

12:15
15 min.

Przerwa • poczęstunek

12:30
15 min.

Funkcjonowanie systemu teletransmisji w zakresie ratownictwa medycznego

Jerzy Rekosz

Przedstawiciel Samorzadu Wojewodztwa Mazowieckiego

12:45
15 min.

Elżbieta Nawrocka

Pełnomocnik wojewody ds. zdrowia Publicznego

13:00
15 min.

Realizacja programów zdrowotnych przez miasto stołeczne Warszawa

Olga Pilarska

Naczelnik Wydziału Profilaktyki i Promocji Zdrowia Biura Polityki Zdrowotnej

13:00
15 min.

Urząd M. st. Warszawy (temat podany do 14 dni przed konferencją)

13:15
30 min.

Praktyczne aspekty opracowywania programów zdrowotnych przez JST

Agnieszka Wojtecka

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

13:45
10 min.

Dyskusja

Sesja Satelitarna

14:00
30 min.

Ku równowadze polskiego systemu zdrowotnego - globalnie czy lokalnie

Jacek Ruszkowski

prof.

Akademia Leona Koźmińskiego

14:30
40 min.

Wzorcowe programy profilaktyczne, czyli jak stworzyć efektywny program profilaktyczny dopasowany do potrzeb społeczności lokalnej/dobre praktyki

Mirosław Moskalewicz

dr

Stowarzyszenie CEESTAHC

15:10
5 min.

Wstęp do tworzenia narzędzi wspierających JST w tworzeniu programów zdrowotnych

prycel_tomasz_2019

Tomasz Jan Prycel

Stowarzyszenie CEESTAHC

Jacek Siwiec

Stowarzyszenie CEESTAHC

15:15
45 min.

Lunch

Miejsce i czas spotkania

Warszawa, 27 września 2010, godz. 09.45 – 16.00

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Plac Bankowy 3/5,
Warszawa

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 22 września 2010 na kilka sposobów:

 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
  lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

do góry 

Współorganizator

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Partnerzy

Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
Związek Powiatów Polskich
Abbott
GlaxoSmithKline
Eli Lilly
Mazowsze. Serce Polski
Market Access Audit
TÜV Nord Polska
Rynek Zdrowia