Ustawa koszykowa

Spotkanie 5

Gdańsk
6 lipca 2010

gdansk_02_mini

Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej” / Spotkanie nr 5

Gdańsk, 6 lipca 2010 godz. 09.45 - 16.00

5. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej”
odbyła się w Gdańsku w dniu 6 lipca 2010.

Współorganizator konferencji: Samorząd Województwa Pomorskiego

Ustawa koszykowa

2010

Cykl konferencji

koszyki_01

W 2010 roku Stowarzyszenie CEESTAHC zainicjowało cykl konferencji poświęconych przygotowywaniu programów profilaktycznych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) w związku z wymogami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzw. „Ustawa Koszykowa”).
Partnerami cyklu zostały samorządy poszczególnych województw oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych i Związek Powiatów Polskich.

Tematyka konferencji:

 • Tworzenie optymalnych programów zdrowotnych przez JST.
 • Zapoznanie z nowymi zadaniami JST określonymi „Ustawą Koszykową”.
 • Nabycie umiejętności praktycznych związanych z przygotowywaniem dokumentów wymaganych przez „Ustawę Koszykową”.
 • Prezentacja najlepszych praktyk w realizacji programów zdrowotnych.
 • Prezentacja narzędzi przeznaczonych dla JST, ułatwiających stworzenie programu zdrowotnego.

Konferencje dedykowane były następującym grupom odbiorców:

 • Urzędnicy oraz kierownictwo wszystkich szczebli JST pracującym w wydziałach zdrowia.
 • Eksperci powoływani przez JST do zespołów, które opracowują programy zdrowotne.
 • Świadczeniodawcy realizującym programy zdrowotne ogłaszane przez JST.
 • Partnerzy JST, którzy współpracują przy realizacji programów zdrowotnych.
 • Przedstawiciele regionalnych instytucji systemu ochrony zdrowia, NFZ, WIF, WSSE.
 • Przedstawiciele instytucji centralnych systemu ochrony zdrowia.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

09:45
15 min.

Powitalna Kawa

10:00
10 min.

Otwarcie konferencji

Leszek Czarnobaj

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

10:10
10 min.

Konsekwencje „Ustawy Koszykowej” dla sposobu realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej przez samorządy

Maciej Domachowski

(Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Dept. Prawny)

10:20 40 min.

Konsekwencje „Ustawy Koszykowej” dla sposobu realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej przez samorządy

Joanna Nowak-Kubiak

mec.

Radca Prawny

11:00
40 min.

Rola i znaczenie wytycznych AOTM w procesie przygotowywania programów profilaktycznych Dyskusja

Prelegent

Agencja Oceny Technologii Medycznych

11:40
10
min.

Przerwa • poczęstunek

11:50
40 min.

Rola EBM/HTA w procesie przygotowywania programów profilaktycznych oraz analiza Problemu Decyzyjnego (APD)

Magdalena Wladysiuk

Magdalena Władysiuk

Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC

12:30
20 min.

Praktyczne aspekty opracowywania programów zdrowotnych przez JST

Michał Brzeziński

dr

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

13:20
40 min.

Rola i miejsce reginalnych programów zdrowotnych w polityce ochrony zdrowia w województwie pomorskim

Maciej Łukowicz

Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP

13:40
10 min.

Wstęp do tworzenia narzędzi wspierających JST w tworzeniu programów zdrowotnych

prycel_tomasz_2019

Tomasz Jan Prycel

Stowarzyszenie CEESTAHC

Jan Siwiec

Stowarzyszenie CEESTAHC

13:50
10
min.

Przerwa • poczęstunek

Sesja Satelitarna

14:00
20 min.

Programy profilaktyczne – doskonalenie w danej jednostce samorządu terytorialnego

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

14:20
40 min.

Wzorcowe programy profilaktyczne, czyli jak stworzyć efektywny program profilaktyczny dopasowany do potrzeb społeczności lokalnej/ dobre praktyki

Mirosław Moskalewicz

dr

15:00
20 min.

Pomorski Pilotażowy Program Badań Przesiewowych Raka Płuca realizowany przez GUM-ed ze środków SWP I Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Robert Dziedzic

dr

15:20
40
min.

Lunch

Miejsce i czas spotkania

Gdańsk, 6 lipca 2010, godz. 09.45 – 16.00

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
ul. Ołowianka 1,
80-751 Gdańsk

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 2 lipca 2010 na kilka sposobów:

 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
  lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

do góry 

Współorganizator

Samorząd Województwa Pomorskiego

Partnerzy

Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
Związek Powiatów Polskich
Abbott
GlaxoSmithKline
Eli Lilly
TÜV Nord Polska
Rynek Zdrowia