Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Operatorem serwisu internetowego https://projekty.ceestahc.org/ jest Stowarzyszenie CEESTAHC, ul. Starowiślna 17/3, 31-038 Kraków, zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych.
 3. Stowarzyszenie nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych:
  • podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem w związku z funkcjonalnościami Serwisu, zwanych dalej “Partnerami”,
  • w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.

Dane w formularzu

 1. Przekazanie danych osobowych Stowarzyszeniu przez Użytkowników jest dobrowolne.
 2. Dokonanie rejestracji na organizowane przez Stowarzyszenie wydarzenia oraz zapisanie się do usługi Newsletter za pośrednictwem Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych, przy czym podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych oznacza rezygnację z procesu dokonywania rejestracji i niemożność jej dokonania za pośrednictwem Serwisu, a w przypadku wyboru Newslettera, także rezygnację z zapisania się na tę usługę.
 4. Dokonując rejestracji w ramach Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie podanych przez niego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. DZ. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.).
 5. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. W związku z tą działalnością dane osobowe Użytkowników są przekazywane Partnerom.
 6. Stowarzyszenie zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez Stowarzyszenie dane wyłączne w celach wykonywania łączących ich ze Stowarzyszeniem umów i stosunków, z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Stowarzyszenie CEESTAHC, ul. Starowiślna 17/3, 31-038 Kraków.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji “Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Ponadto Stowarzyszenie informuje, że Serwis zwiera odnośniki do innych stron www. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.