Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

ZDROWY
powrót do pracy

Spotkanie 22

Kraków
13 grudnia 2019

krakow_02_mini

Zdrowy powrót do pracy / Spotkanie nr 22

Kraków, 13 grudnia 2019 godz. 13.30 - 15.50

22. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Zdrowy powrót do pracy. Profilaktyka i diagnostyka przewlekłych bólów kręgosłupa odbyła się w Krakowie w dniu 13 grudnia 2019.

Konferencję objął patronatem honorowym
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

ZDROWY
powrót do pracy

Projekt samorządowy

Nieprzerwanie już od 2013 roku

zpdp_jst_01

W roku 2019 Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór projektów do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w zakresie profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa (termin przyjmowania zgłoszeń 27 grudnia 2019). Stało się to bodźcem do przygotowania cyklu debat regionalnych poświęconych spondyloartropatiom.

Chcemy poruszyć najważniejsze aspekty dotyczące profilaktyki, diagnostyki, terapii przewlekłych bólów kręgosłupa, uwzględniając aspekty regionalne oraz współpracy interesariuszy. Do udziału w spotkaniach zapraszamy reumatologów (szczególnie związanych już z realizacją projektu dt. wczesnej diagnostyki RZS), lekarzy medycyny pracy, fizjoterapeutów, przedstawicieli szpitali, samorządów, urzędów wojewódzkich i pracodawców (w tym specjalistów BHP).

Główne tematy cyklu spotkań Zdrowy powrót do pracy w 2019 roku:

 1. Prezentacja założeń i korzyści Ogólnopolskiego programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa.
 2. Zachęta do ściślejszej współpraca pomiędzy specjalistami reumatologami, służbami medycyny pracy i fizjoterapeutami, a także pracodawcami.
 3. Korzyści dla pracodawców z profilaktyki chorób układu ruchu wśród pracowników.

Pracodawcy mogą mieć duży wpływ na kształtowanie postaw zdrowotnych swoich pracowników – również na ich efektywność i potencjał zdrowia. Bóle kręgosłupa są jedną z najczęstszych przyczyn absencji chorobowej, niektóre postaci mogą zwiastować przewlekłe choroby, a wczesna interwencja i profilaktyka pozwolą na utrzymanie pracowników na rynku pracy.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

13:30
10 min.

Powitanie uczestników oraz wystąpienia wstępne

13:40
15 min.

Problematyka przewlekłych bólów kręgosłupa

Jolanta Osieleniec

lek. med.

Oddział Reumatologii, Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie

13:55
10 min.

Koszty i procedury finansowane przez NFZ

Lucyna Duk

Kierownik Działu Kontraktowania Świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Stomatologii, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

14:05
20 min.

Wprowadzenie do projektu profilaktyki i diagnostyki przewlekłych bólów kręgosłupa

kwiatkowska_brygida_135px

Brygida Kwiatkowska

prof. nadzw. dr hab. n. med.

Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji ds. klinicznych, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR w Warszawie

14:25
15 min.

Choroby układu ruchu z perspektywy lekarza medycyny pracy

walusiak_jolanta_2019_135px.jpg

Jolanta Walusiak-Skorupa

prof. dr hab. n. med.

Specjalista medycyny pracy i toksykologii klinicznej. Od początku swojej pracy zawodowej (1992) jest zatrudniona w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, obecnie na stanowisku kierownika Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego. Od 2014 roku jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Od 2002 roku jest Konsultantem Wojewódzkim ds. medycyny pracy dla województwa łódzkiego.

14:40
15 min.

Skuteczność interwencji, koszty bezpośrednie i pośrednie przewlekłych bólów kręgosłupa

prycel_tomasz_2019

Tomasz Jan Prycel

Sekretarz i Dyrektor Zarządzający CEESTAHC

14:55
15 min.

Rola fizjoterapeuty w Medycynie Pracy w prewencji i leczeniu bólów kręgosłupa

Ernest Wiśniewski

Ernest Wiśniewski

Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. rozwoju i zarządzania finansami. Fizjoterapeuta, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

15:10
40 min.

Debata z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie

 • wczesna diagnostyka
 • współpraca specjaliści/ medycyna pracy
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w zakresie finansowania i kształtów polityki zdrowotnej
 • realizacja projektów w ramach POWER
Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 2 godz. 20 minut do góry

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Miejsce i czas spotkania

13 grudnia 2019, godz. 13.30 – 15.50

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Wjazd od ul. Fierdorfa-Nila, Pawilon MV, wejście B, Klinika Chirurgii Serca i Naczyń UJ

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 12 grudnia 2019, godz. 15.00 na trzy sposoby:
 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org do góry

Partnerzy

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego
Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Novartis
Abbvie