Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Zdrowy powrót do pracy / Spotkanie nr 21

Warszawa, 12 grudnia 2019 godz. 13.30 - 15.45

21. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Zdrowy powrót do pracy. Profilaktyka i diagnostyka przewlekłych bólów kręgosłupa odbyła się w Warszawie w dniu 12 grudnia 2019.

Konferencję objął patronatem honorowym
Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.

W roku 2019 Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór projektów do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w zakresie profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa (termin przyjmowania zgłoszeń 27 grudnia 2019). Stało się to bodźcem do przygotowania cyklu debat regionalnych poświęconych spondyloartropatiom.

Chcemy poruszyć najważniejsze aspekty dotyczące profilaktyki, diagnostyki, terapii przewlekłych bólów kręgosłupa, uwzględniając aspekty regionalne oraz współpracy interesariuszy. Do udziału w spotkaniach zapraszamy reumatologów (szczególnie związanych już z realizacją projektu dt. wczesnej diagnostyki RZS), lekarzy medycyny pracy, fizjoterapeutów, przedstawicieli szpitali, samorządów, urzędów wojewódzkich i pracodawców (w tym specjalistów BHP).

Główne tematy cyklu spotkań Zdrowy powrót do pracy w 2019 roku:

 1. Prezentacja założeń i korzyści Ogólnopolskiego programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa.
 2. Zachęta do ściślejszej współpraca pomiędzy specjalistami reumatologami, służbami medycyny pracy i fizjoterapeutami, a także pracodawcami.
 3. Korzyści dla pracodawców z profilaktyki chorób układu ruchu wśród pracowników.

Pracodawcy mogą mieć duży wpływ na kształtowanie postaw zdrowotnych swoich pracowników – również na ich efektywność i potencjał zdrowia. Bóle kręgosłupa są jedną z najczęstszych przyczyn absencji chorobowej, niektóre postaci mogą zwiastować przewlekłe choroby, a wczesna interwencja i profilaktyka pozwolą na utrzymanie pracowników na rynku pracy.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

13:30
10 min.

Powitanie uczestników oraz wystąpienia wstępne

Tomasz Jan Prycel

Dyrektor Zarządzający i Sekretarz Stowarzyszenia CEESTAHC

13:40
30 min.

Wprowadzenie do projektu profilaktyki i diagnostyki przewlekłych bólów kręgosłupa

Brygida Kwiatkowska

Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji ds. klinicznych, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR w Warszawie

14:10
10 min.

Koszty i procedury finansowane przez NFZ

Andrzej Śliwczyński

Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Centrala Narodowego Fundusz Zdrowia

14:20
15 min.

Choroby układu ruchu z perspektywy lekarza medycyny pracy

Paweł Wdówik

Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Pracy, Kierownik Oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Radomiu

14:35
15 min.

Skuteczność interwencji, koszty bezpośrednie i pośrednie przewlekłych bólów kręgosłupa

Tomasz Jan Prycel

Dyrektor Zarządzający i Sekretarz Stowarzyszenia CEESTAHC

14:50
15 min.

Rola fizjoterapeuty w Medycynie Pracy w prewencji i leczeniu bólów kręgosłupa

Ernest Wiśniewski

Wiceprezes ds. rozwoju Krajowej Rady Fizjoterapeutów

15:05
40 min

Debata z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie

 • wczesna diagnostyka
 • współpraca specjaliści/ medycyna pracy
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w zakresie finansowania i kształtów polityki zdrowotnej
 • realizacja projektów w ramach POWER
Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 2 godz. 5 minut do góry

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Miejsce i czas spotkania

12 grudnia 2019, godz. 13.30 – 15.45

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 11 grudnia 2019, godz. 15.00 na trzy sposoby:
 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org do góry

Partnerzy