Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Zdrowy powrót do pracy / Spotkanie nr 16

Radom, 18 grudnia 2017 godz. 18:30 - 20:10

16. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Zdrowy powrót do pracy. Znaczenie wczesnej diagnostyki i interwencji w RZS (reumatoidalnym zapaleniu stawów)
odbyła się w Radomiu w dniu 18 grudnia 2017.

Spotkanie edukacyjne organizowane we współpracy
z Mazowieckim Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia.

W roku 2016 Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór projektów do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w zakresie wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Aby wspomóc tę inicjatywę i rozpropagować ją w środowiskach samorządowych, poświęciliśmy jej następny cykl debat pt. Zdrowy powrót do pracy. Wczesna interwencja w RZS. Oprócz wczesnej diagnostyki RZS propagowaliśmy również narzędzia do liczenia kosztów RZS.

Główne tematy cyklu spotkań:

 • Prezentacja założeń projektów typu Early Interventions. Objaśnienie zakresu programów wczesnej diagnostyki i ich opłacalności w Europie na podstawie doświadczeń CEESTAHC.
 • Dane dotyczące kosztów chorób układu kostno-stawowego, metody pomiaru
  i oceny proporcji kosztów do korzyści. Ile można zyskać i po jakim czasie?
 • Omówienie przebiegu Narodowego Programu wczesnej diagnostyki RZS w Polsce.
 • Jak przygotować się do aplikowania do nowego programu dotyczącego wczesnej diagnostyki chorób reumatologicznych kręgosłupa, przygotowywanego właśnie przez Ministerstwo Zdrowia. Przebieg procedur będzie podobny to obecnie ogłoszonego dla RZS, więc można się wcześniej przygotować.
 • Dlaczego program wczesnego wykrywania RZS dostał pozytywną opinię AOTMiT, mimo dużych problemów z przejściem tej procedury w przypadku innych programów?

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

18:30
10 min.

Otwarcie konferencji

18:40
15 min.

Wprowadzenie do projektu „Early Intervention”

18:55
25 min.

Program wczesnej diagnostyki RZS

19:20
15 min.

Prezentacja przykładów dobrej praktyki i business case w zakresie wczesnej interwencji na świecie

19:35
35 min.

Program wczesnej diagnostyki RZS – współpraca w ramach projektu

Dyskusja

 • wczesna diagnostyka
 • współpraca specjaliści/ POZ
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych
 • realizacja projektów w ramach PO WER
Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 1 godz. 40 minut do góry

Miejsce i czas spotkania

18 grudnia 2017, godz. 18:30

Centrum Konferencyjne Biznesowa9
ul. Biznesowa 9, 26-600 Radom

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 15 grudnia 2017 na trzy sposoby:
 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org do góry