Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Zdrowy powrót do pracy / Spotkanie nr 17

Łódź, 9 grudnia 2017 godz. 10.00 - 13:00

17. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Zdrowy powrót do pracy. Znaczenie wczesnej diagnostyki i interwencji w RZS (reumatoidalnym zapaleniu stawów)
odbyła się w Łodzi w dniu 9 grudnia 2017.

W roku 2016 Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór projektów do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w zakresie wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Aby wspomóc tę inicjatywę i rozpropagować ją w środowiskach samorządowych, poświęciliśmy jej następny cykl debat pt. Zdrowy powrót do pracy. Wczesna interwencja w RZS. Oprócz wczesnej diagnostyki RZS propagowaliśmy również narzędzia do liczenia kosztów RZS.

Główne tematy cyklu spotkań:

 • Prezentacja założeń projektów typu Early Interventions. Objaśnienie zakresu programów wczesnej diagnostyki i ich opłacalności w Europie na podstawie doświadczeń CEESTAHC.
 • Dane dotyczące kosztów chorób układu kostno-stawowego, metody pomiaru
  i oceny proporcji kosztów do korzyści. Ile można zyskać i po jakim czasie?
 • Omówienie przebiegu Narodowego Programu wczesnej diagnostyki RZS w Polsce.
 • Jak przygotować się do aplikowania do nowego programu dotyczącego wczesnej diagnostyki chorób reumatologicznych kręgosłupa, przygotowywanego właśnie przez Ministerstwo Zdrowia. Przebieg procedur będzie podobny to obecnie ogłoszonego dla RZS, więc można się wcześniej przygotować.
 • Dlaczego program wczesnego wykrywania RZS dostał pozytywną opinię AOTMiT, mimo dużych problemów z przejściem tej procedury w przypadku innych programów?

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:15
5 min.

Otwarcie konferencji

10:20
20 min.

Program wczesnej diagnostyki RZS

10:40
15 min.

Wprowadzenie do projektu Early Intervention jako inicjatywy paneuropejskiej (2015) – cel i zakres projektu

10:55
10 min.

Prezentacja przykładów dobrej praktyki i business case w zakresie wczesnej interwencji na świecie

11:05
20 min.

Program wczesnej diagnostyki RZS – współpraca w ramach projektu


Dyskusja

 • wczesna diagnostyka
 • współpraca specjaliści/ POZ
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych
 • realizacja projektów w ramach PO WER
Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 1 godz. 40 minut do góry

Przerwa: 11:25 - 11:50

11:50
60 min.

Choroby reumatyczne - wstęp

Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 3 godz. do góry

Miejsce i czas spotkania

9 grudnia 2017, godz. 10.00 – 12.35

Ośrodek Enigma
ul. Łódzka 20a, 95-030 Rzgów/k. Łodzi

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 7 grudnia 2017, godz. 15.00 na trzy sposoby:
 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org do góry