Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

Spotkanie 12

Poznań
9 listopada 2016

poznan_01_mini

HCV. Rola samorządów
w profilaktyce i diagnostyce / Spotkanie nr 12

Poznań, 9 listopada 2016 godz. 10:00 - 12:00

12. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce odbyła się w Poznaniu w dniu 9 listopada 2016

Konferencję objął patronatem honorowym 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak.

HCV. Rola samorządów
w profilaktyce
i diagnostyce

2015-2016

Cykl konferencji samorządowych

hcv_jst_01
Polska na tle innych krajów europejskich charakteryzuje się niskim współczynnikiem wykrywalności WZW typu C. Do zdiagnozowania infekcji HCV dochodzi przeważnie przypadkowo (np. podczas oddawania krwi) lub gdy chory zgłasza się do lekarza z objawami wątrobowymi w bardzo zaawansowanym stadium. Eksperci apelują o zaradzenie tej sytuacji, ale w Polsce brakuje systemowych rozwiązań mających na celu kontrolę i opanowanie infekcji HCV, dorównujących działaniom na rzecz HBV i HIV. Samorządy włączają się w działania w tym obszarze od kilku lat, a Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), oceniając samorządowe programy polityki zdrowotnej, wskazuje na istotność problematyki zakażeń HCV w realizacji priorytetów zdrowia publicznego:
 • zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych,
 • zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom.
Cele cyklu spotkań:
 • uświadamianie wagi problemu HCV w poszczególnych regionach,
 • określenie potrzeb regionalnych w zakresie chorób wątroby i ich profilaktyki,
 • prezentacja modelowych rozwiązań dla samorządów,
 • środki dla samorządów na realizację zadań: budżet samorządu czy środki unijne?
 • realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy w świetle nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
10 min.

Powitanie oraz wystąpienie Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego

10:10
20 min.

Problematyka wirusowego zapalenia wątroby

Epidemiologia, diagnostyka i leczenie zakażeń HCV

Iwona Mozer-Lisewska

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

10:30
15 min.

Aspekt społeczny HCV, koszty pośrednie, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy

wladysiuk_magda_2018

Magdalena Władysiuk

Prezes CEESTAHC

10:45
10 min.

Niezdolność do pracy w wirusowym zapaleniu wątroby typu C

Agnieszka Bartosz

dr

Zastępca Głównego Lekarza Orzecznika I Oddziału ZUS w Poznaniu

10:55
15 min.

Sytuacja epidemiologiczna zakażeń HCV w województwie Wielkopolskim na tle Polski

Anna Pawłowska

Zastępca Kierownika Działu Epidemiologii WSSE w Poznaniu

11:10
15 min.

Modelowe rozwiązania dla samorządów

prycel_tomasz_2019

Tomasz Jan Prycel

Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC

11:25
30 min.

Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie

 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela

11:55
10 min.

Podsumowanie

Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 2 godz. do góry

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Miejsce i czas spotkania

9 listopada 2016, godz. 10.00-12.00

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 7 listopada 2016 na trzy sposoby:

 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
  lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

do góry

Partnerzy

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Wielkopolskiego