Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

Spotkanie 11

Olsztyn
27 października 2016

olsztyn_01_mini

HCV. Rola samorządów
w profilaktyce i diagnostyce / Spotkanie nr 11

Olsztyn, 27 października 2016 godz. 10:00 - 12:20

11. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce odbyła się w Olsztynie w dniu 27 października 2016

Konferencję objął patronatem honorowym
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin.

HCV. Rola samorządów
w profilaktyce
i diagnostyce

2015-2016

Cykl konferencji samorządowych

hcv_jst_01
Polska na tle innych krajów europejskich charakteryzuje się niskim współczynnikiem wykrywalności WZW typu C. Do zdiagnozowania infekcji HCV dochodzi przeważnie przypadkowo (np. podczas oddawania krwi) lub gdy chory zgłasza się do lekarza z objawami wątrobowymi w bardzo zaawansowanym stadium. Eksperci apelują o zaradzenie tej sytuacji, ale w Polsce brakuje systemowych rozwiązań mających na celu kontrolę i opanowanie infekcji HCV, dorównujących działaniom na rzecz HBV i HIV. Samorządy włączają się w działania w tym obszarze od kilku lat, a Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), oceniając samorządowe programy polityki zdrowotnej, wskazuje na istotność problematyki zakażeń HCV w realizacji priorytetów zdrowia publicznego:
 • zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych,
 • zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom.
Cele cyklu spotkań:
 • uświadamianie wagi problemu HCV w poszczególnych regionach,
 • określenie potrzeb regionalnych w zakresie chorób wątroby i ich profilaktyki,
 • prezentacja modelowych rozwiązań dla samorządów,
 • środki dla samorządów na realizację zadań: budżet samorządu czy środki unijne?
 • realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy w świetle nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
10 min.

Powitanie oraz wystąpienie Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego

10:10
20 min.

Problematyka wirusowego zapalenia wątroby

Epidemiologia, diagnostyka, terapia w świetle aktualnych standardów postępowania

Jolanta Citko

dr

Specjalista chorób zakaźnych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

10:30
15 min

Aspekt społeczny HCV, koszty pośrednie, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy

miazga_piotr_135px

Piotr Miazga

Stowarzyszenie CEESTAHC

10:45
15 min

Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby w województwie warmińsko-mazurskim

Magdalena Stankiewicz

Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami, Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ

11:00
10 min.

Niezdolność do pracy z powodu WZW typu C. Analiza świadczeń krótko- i długoterminowych w latach 2013-2016

Ewa Kmicińska

Główny lekarz Orzecznik Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie 10

11:10
15 min.

Sytuacja epidemiologiczna WZW C w województwie warmińsko-mazurskim

Janusz Dzisko

lek. med. wet.

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie 15

11:25
15 min.

Modelowe rozwiązania dla samorządów

prycel_tomasz_2019

Tomasz Jan Prycel

Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC

11:40
30 min.

Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie

 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela

12:10
10 min.

Podsumowanie

Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 2 godz 20 minut. do góry

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Miejsce i czas spotkania

27 października 2016, godz. 10.00-12.20

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 25 października 2016 na trzy sposoby:

 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
  lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

do góry

Partnerzy

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego