Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

HCV. Rola samorządów
w profilaktyce i diagnostyce / Spotkanie nr 9

Wrocław, 18 października 2016 godz. 10:00 - 12:40

9. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce odbyła się we Wrocławiu w dniu 18 października 2016

Konferencję objął patronatem honorowym
Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski.

Polska na tle innych krajów europejskich charakteryzuje się niskim współczynnikiem wykrywalności WZW typu C. Do zdiagnozowania infekcji HCV dochodzi przeważnie przypadkowo (np. podczas oddawania krwi) lub gdy chory zgłasza się do lekarza z objawami wątrobowymi w bardzo zaawansowanym stadium. Eksperci apelują o zaradzenie tej sytuacji, ale w Polsce brakuje systemowych rozwiązań mających na celu kontrolę i opanowanie infekcji HCV, dorównujących działaniom na rzecz HBV i HIV. Samorządy włączają się w działania w tym obszarze od kilku lat, a Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), oceniając samorządowe programy polityki zdrowotnej, wskazuje na istotność problematyki zakażeń HCV w realizacji priorytetów zdrowia publicznego:
 • zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych,
 • zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom.
Cele cyklu spotkań:
 • uświadamianie wagi problemu HCV w poszczególnych regionach,
 • określenie potrzeb regionalnych w zakresie chorób wątroby i ich profilaktyki,
 • prezentacja modelowych rozwiązań dla samorządów,
 • środki dla samorządów na realizację zadań: budżet samorządu czy środki unijne?
 • realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy w świetle nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
10 min.

Powitanie oraz wystąpienie Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego

10:10
20 min.

Problematyka wirusowego zapalenia wątroby

Epidemiologia, diagnostyka, terapia w świetle aktualnych standardów postępowania

10:30
15 min

Aspekt społeczny HCV, koszty pośrednie, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy

10:45
15 min

Koszty terapii wirusowych chorób wątroby z perspektywy płatnika

11:00
10 min

Niezdolność do pracy z powodu WZW typu C

11:10
15 min

HCV - problem zdrowia publicznego

11:25
10 min.

Przedstawiciele organizacji pacjenckich:

Stowarzyszenie Prometeusze

11:35
10 min.

Prosta droga do zdrowia – koordynowana opieka nad pacjentem z WZW C – informacja o projekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i Centrum Medycznego „Dobrzyńska”

11:45
15 min.

Modelowe rozwiązania dla samorządów

12:00
30 min.

Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie

 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela

12:30
10 min.

Podsumowanie

Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 2 godz 40 minut. do góry

Miejsce i czas spotkania

18 października 2016, godz. 10.00-12.40

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
– sala 510, V p.
ul. Dobrzyńska 21-23, 50-403 Wrocław

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 14 października 2016 na trzy sposoby:

 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
  lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

do góry

Partnerzy