Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

Spotkanie 8

Lublin
17 października 2016

lublin_02_mini

HCV. Rola samorządów
w profilaktyce i diagnostyce / Spotkanie nr 8

Lublin, 17 października 2016 godz. 10:00 - 12:30

8. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce odbyła się w Lublinie w dniu 17 października 2016.

HCV. Rola samorządów
w profilaktyce
i diagnostyce

2015-2016

Cykl konferencji samorządowych

hcv_jst_01
Polska na tle innych krajów europejskich charakteryzuje się niskim współczynnikiem wykrywalności WZW typu C. Do zdiagnozowania infekcji HCV dochodzi przeważnie przypadkowo (np. podczas oddawania krwi) lub gdy chory zgłasza się do lekarza z objawami wątrobowymi w bardzo zaawansowanym stadium. Eksperci apelują o zaradzenie tej sytuacji, ale w Polsce brakuje systemowych rozwiązań mających na celu kontrolę i opanowanie infekcji HCV, dorównujących działaniom na rzecz HBV i HIV. Samorządy włączają się w działania w tym obszarze od kilku lat, a Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), oceniając samorządowe programy polityki zdrowotnej, wskazuje na istotność problematyki zakażeń HCV w realizacji priorytetów zdrowia publicznego:
 • zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych,
 • zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom.
Cele cyklu spotkań:
 • uświadamianie wagi problemu HCV w poszczególnych regionach,
 • określenie potrzeb regionalnych w zakresie chorób wątroby i ich profilaktyki,
 • prezentacja modelowych rozwiązań dla samorządów,
 • środki dla samorządów na realizację zadań: budżet samorządu czy środki unijne?
 • realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy w świetle nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
10 min.

Powitanie oraz wystąpienie Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego

10:20
20 min.

Problematyka wirusowego zapalenia wątroby

 • Epidemiologia, diagnostyka, terapia w świetle aktualnych standardów postępowania
 • Zakażenie HCV - dlaczego niebezpieczne
 • Krzysztof Tomasiewicz

  dr hab. n. med.

  Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

  Alina Olender

  dr hab. n. med.

  Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej UM w Lublinie. Konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

  10:40
  15 min.

  Aspekt społeczny HCV, koszty pośrednie, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy

  miazga_piotr_135px

  Piotr Miazga

  Stowarzyszenie CEESTAHC

  10:55
  20 min.

  Koszty terapii wirusowych chorób wątroby z perspektywy płatnika

  Marek Sobczuk

  Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, NFZ Oddział w Lublinie

  11:15
  10 min.

  Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane wirusowymi chorobami jako problem Funduszu Ubezpieczeń

  Jacek Zmysłowski

  Główny Lekarz Orzecznik ZUS Oddział w Lublinie

  11:25
  15 min.

  HCV - problem zdrowia publicznego

  Beata Nadolska

  Kierownik Oddziału Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lublinie

  11:40
  15 min.

  Modelowe rozwiązania dla samorządów

  prycel_tomasz_2019

  Tomasz Jan Prycel

  Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC

  11:55
  30 min.

  Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie

  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela

  12:25
  10 min.

  Podsumowanie

  12:35

  Poczęstunek

  Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 2 godz 30 minut. do góry