Udar - każdy pacjent jest ważny Spotkanie nr 4

Poznań, 19 listopada 2015 godz. 10.00 - 12.30

4. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Udar – każdy pacjent jest ważny
odbyła się w Poznaniu w dniu 19 listopada 2015.

Konferencję objął patronatem honorowym 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak. 

W trakcie spotkania zaprezentowano modelowy program zdrowotny dt. udarów, który powstał jako wniosek z pierwszego cyklu pięciu konferencji poświęconych problematyce udarów. Program jest w całości dostępny do pobrania w wersji elektronicznej dla samorządów.

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu jest strategicznym celem Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015.

Cele cyklu spotkań:

  • uświadamianie wagi problemu udarów w poszczególnych regionach Polski
  • umieszczanie profilaktyki udarów w priorytetach zdrowotnych samorządów = mapy potrzeb zdrowotnych województw oraz w planach zabezpieczenia zdrowotnego
  • uzyskanie opinii samorządów i określenie potrzeb regionalnych w zakresie udarów i ich profilaktyki
  • uzyskanie opinii nt. projektowania modelowych rozwiązań dla samorządów
  • wskazanie środków dla samorządów na realizację zadań (budżet samorządu lub środki unijne w perspektywie do 2020 roku)
  • realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy w świetle nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz implikacje Ustawy dla regionalnego systemu ochrony zdrowia.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
10 min.

Otwarcie Konferencji

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

10:10
40 min.

Problematyka udarów: eksperci kliniczni

  • Perspektywa neurologa – epidemiologia, interwencje, rezultaty
  • Udar mózgu - czy można go uniknąć?
  • Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych w świetle aktualnych standardów postępowania w kardiologii

    10:50
    15 min.

    Aspekt społeczny udarów, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy

    11:05
    15 min.

    Koszty udarów z perspektywy płatnika

    11:20
    15 min.

    Koszty udarów z perspektywy ubezpieczyciela

    11:35
    15 min.

    Rola organizacji pozarządowych w aktywnym promowaniu profilaktyki chorób
    sercowo-naczyniowych mózgu na przykładzie działań:

  • Fundacji Udaru Mózgu w latach 2011-2015
  • Stowarzyszenia Serca dla Arytmii
  • 11:50
    30 min.

    Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie

  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela
  • Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 2 godz 30 minut. do góry

    * w trakcie uzgadniania

    Miejsce i czas spotkania

    19 listopada 2015, godz. 10.00 – 12.30

    Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
    Al. Niepodległości 34, Poznań

    Zgłoszenia

    Zgłoszenia można było dokonać do 16 listopada 2015 na dwa sposoby:

    1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
    2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
      lub na nr faks: 12 396 38 39

    Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

    do góry

    Partnerzy