Udar - każdy pacjent jest ważny Spotkanie nr 4

Poznań, 19 listopada 2015 godz. 10.00 - 12.30

4. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Udar – każdy pacjent jest ważny
odbyła się w Poznaniu w dniu 19 listopada 2015.

Konferencję objął patronatem honorowym 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak. 

W trakcie spotkania zaprezentowano modelowy program zdrowotny dt. udarów, który powstał jako wniosek z pierwszego cyklu pięciu konferencji poświęconych problematyce udarów. Program jest w całości dostępny do pobrania w wersji elektronicznej dla samorządów.

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu jest strategicznym celem Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015.

Cele cyklu spotkań:

 • uświadamianie wagi problemu udarów w poszczególnych regionach Polski
 • umieszczanie profilaktyki udarów w priorytetach zdrowotnych samorządów = mapy potrzeb zdrowotnych województw oraz w planach zabezpieczenia zdrowotnego
 • uzyskanie opinii samorządów i określenie potrzeb regionalnych w zakresie udarów i ich profilaktyki
 • uzyskanie opinii nt. projektowania modelowych rozwiązań dla samorządów
 • wskazanie środków dla samorządów na realizację zadań (budżet samorządu lub środki unijne w perspektywie do 2020 roku)
 • realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy w świetle nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz implikacje Ustawy dla regionalnego systemu ochrony zdrowia.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
10 min.

Otwarcie Konferencji

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

10:10
40 min.

Problematyka udarów: eksperci kliniczni

 • Perspektywa neurologa – epidemiologia, interwencje, rezultaty
 • Udar mózgu - czy można go uniknąć?
 • Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych w świetle aktualnych standardów postępowania w kardiologii

  10:50
  15 min.

  Aspekt społeczny udarów, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy

  11:05
  15 min.

  Koszty udarów z perspektywy płatnika

  11:20
  15 min.

  Koszty udarów z perspektywy ubezpieczyciela

  11:35
  15 min.

  Rola organizacji pozarządowych w aktywnym promowaniu profilaktyki chorób
  sercowo-naczyniowych mózgu na przykładzie działań:

 • Fundacji Udaru Mózgu w latach 2011-2015
 • Stowarzyszenia Serca dla Arytmii
 • 11:50
  30 min.

  Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie

 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela
 • Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 2 godz 30 minut. do góry

  * w trakcie uzgadniania

  Miejsce i czas spotkania

  19 listopada 2015, godz. 10.00 – 12.30

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Al. Niepodległości 34, Poznań

  Zgłoszenia

  Zgłoszenia można było dokonać do 16 listopada 2015 na dwa sposoby:

  1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
  2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
   lub na nr faks: 12 396 38 39

  Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

  do góry

  Partnerzy