Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Udar - każdy pacjent jest ważny Spotkanie nr 2

Gdańsk, 17 września 2015 godz. 10.00 - 13.00

2. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Udar – każdy pacjent jest ważny
odbyła się w Gdańsku w dniu 17 września 2015

Konferencję objął patronatem honorowym 
Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk.

W trakcie spotkania zaprezentowano modelowy program zdrowotny dt. udarów, który powstał jako wniosek z pierwszego cyklu pięciu konferencji poświęconych problematyce udarów. Program jest w całości dostępny do pobrania w wersji elektronicznej dla samorządów.

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu jest strategicznym celem Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015.

Cele cyklu spotkań:

 • uświadamianie wagi problemu udarów w poszczególnych regionach Polski
 • umieszczanie profilaktyki udarów w priorytetach zdrowotnych samorządów = mapy potrzeb zdrowotnych województw oraz w planach zabezpieczenia zdrowotnego
 • uzyskanie opinii samorządów i określenie potrzeb regionalnych w zakresie udarów i ich profilaktyki
 • uzyskanie opinii nt. projektowania modelowych rozwiązań dla samorządów
 • wskazanie środków dla samorządów na realizację zadań (budżet samorządu lub środki unijne w perspektywie do 2020 roku)
 • realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy w świetle nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz implikacje Ustawy dla regionalnego systemu ochrony zdrowia.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:10
50 min.

Problematyka udarów: eksperci kliniczni

 • Perspektywa neurologa – epidemiologia; organizacja
 • Perspektywa neurologa – interwencje:
  Nowe możliwości diagnostyczno-terapeutyczne w udarach niedokrwiennych mózgu.
 • Perspektywa neurologa – rezultaty:
  Przegląd jakości profilaktyki wtórnej udarów niedokrwiennych mózgu – Rejestr Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
 • Perspektywa kardiologa – Zawał serca, udar mózgu… jak można ich uniknąć?
  Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych w świetle aktualnych standardów postępowania.

11:00
15 min.

Aspekt społeczny udarów, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy

11:15
15 min.

Koszty udarów z perspektywy płatnika

11:30
10 min.

Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane chorobami układu krążenia jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

11:40
15 min.

Kompetencje interesariuszy regionalnego systemu zdrowia-efektywna polityka zdrowotna

11:55
15 min.

Finansowanie projektów ze środków unijnych

12:10
15 min.

Rola organizacji pozarządowych w aktywnym promowaniu profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych mózgu

Na przykładzie działań Fundacji Udaru Mózgu w latach 2011-2015

12:25
45 min.

Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie

 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela

Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 3 godz. do góry

Miejsce i czas spotkania

17 września 2015, godz. 10.00 – 13:00

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
(Sala Okrągła im. Bądkowskiego)
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 14 września 2015 na cztery sposoby:

 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
  lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org
 4. przekazać dane potrzebne do zgłoszenia na nr tel.: 12 357 76 34

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

do góry

Partnerzy