Udar - każdy pacjent jest ważny

Spotkanie 2

Gdańsk
17 września 2015

gdansk_02_mini

Udar - każdy pacjent jest ważny Spotkanie nr 2

Gdańsk, 17 września 2015 godz. 10.00 - 13.00

2. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Udar – każdy pacjent jest ważny
odbyła się w Gdańsku w dniu 17 września 2015

Konferencję objął patronatem honorowym 
Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk.

Udar - każdy pacjent jest ważny

2015-2016

Cykl konferencji edukacyjnych

udar_jst_01

W trakcie spotkania zaprezentowano modelowy program zdrowotny dt. udarów, który powstał jako wniosek z pierwszego cyklu pięciu konferencji poświęconych problematyce udarów. Program jest w całości dostępny do pobrania w wersji elektronicznej dla samorządów.

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu jest strategicznym celem Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015.

Cele cyklu spotkań:

 • uświadamianie wagi problemu udarów w poszczególnych regionach Polski
 • umieszczanie profilaktyki udarów w priorytetach zdrowotnych samorządów = mapy potrzeb zdrowotnych województw oraz w planach zabezpieczenia zdrowotnego
 • uzyskanie opinii samorządów i określenie potrzeb regionalnych w zakresie udarów i ich profilaktyki
 • uzyskanie opinii nt. projektowania modelowych rozwiązań dla samorządów
 • wskazanie środków dla samorządów na realizację zadań (budżet samorządu lub środki unijne w perspektywie do 2020 roku)
 • realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy w świetle nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz implikacje Ustawy dla regionalnego systemu ochrony zdrowia.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
10 min.

Powitanie oraz wystąpienie Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego

10:10
50 min.

Problematyka udarów: eksperci kliniczni

 • Perspektywa neurologa – epidemiologia; organizacja
 • Perspektywa neurologa – interwencje:
 • Nowe możliwości diagnostyczno-terapeutyczne w udarach niedokrwiennych mózgu.

 • Perspektywa neurologa – rezultaty:
 • Przegląd jakości profilaktyki wtórnej udarów niedokrwiennych mózgu - Rejestr Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

 • Perspektywa kardiologa - Zawał serca, udar mózgu... jak można ich uniknąć?
 • Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych w świetle aktualnych standardów postępowania.

  Jarosław Sławek

  Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

  Bartosz Karaszewski

  Kierownik Katedry Neurologii i Kliniki Neurologii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

  Dariusz Gąsecki

  Katedra Neurologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

  Krzysztof Narkiewicz

  Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdański Uniwersytet Medyczny

  11:00
  15 min.

  Aspekt społeczny udarów, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy

  Agnieszka Wojtecka

  dr n. med.

  Ekspert z zakresu zdrowia publicznego, GUMED

  11:15
  15 min.

  Koszty udarów z perspektywy płatnika

  Małgorzata Paszkowicz

  Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

  11:30
  10 min.

  Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane chorobami układu krążenia jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  Anna Bernat

  Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego, Oddział ZUS w Gdańsku

  11:40
  15 min.

  Kompetencje interesariuszy regionalnego systemu zdrowia-efektywna polityka zdrowotna

  Jolanta Wierzbicka

  Kierownik Referatu Strategii i Programów Zdrowotnych DZ UMWP

  11:55
  15 min.

  Finansowanie projektów ze środków unijnych

  Przedstawiciel UMWP

  12:10
  15 min.

  Rola organizacji pozarządowych w aktywnym promowaniu profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych mózgu

  Na przykładzie działań Fundacji Udaru Mózgu w latach 2011-2015

  12:25
  45 min.

  Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie

 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela
 • Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 3 godz. do góry

  * w trakcie ustaleń

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

  Miejsce i czas spotkania

  17 września 2015, godz. 10.00 – 13:00

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  (Sala Okrągła im. Bądkowskiego)
  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

  Zgłoszenia

  Zgłoszenia można było dokonać do 14 września 2015 na cztery sposoby:

  1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
  2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
   lub na nr faks: 12 396 38 39
  3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org
  4. przekazać dane potrzebne do zgłoszenia na nr tel.: 12 357 76 34

  Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

  do góry

  Partnerzy

  Patronat honorowy: Marszałek Województwa Pomorskiego