Udar - każdy pacjent jest ważny Spotkanie nr 1

Opole, 16 czerwca 2015 godz. 12.00 - 14.30

1. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Udar – każdy pacjent jest ważny
odbyła się w Opolu w dniu 16 czerwca 2015

Konferencję objął patronatem honorowym 
Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła.

W trakcie spotkania zaprezentowano modelowy program zdrowotny dt. udarów, który powstał jako wniosek z pierwszego cyklu pięciu konferencji poświęconych problematyce udarów. Program jest w całości dostępny do pobrania w wersji elektronicznej dla samorządów.

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu jest strategicznym celem Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015.

Cele cyklu spotkań:

 • uświadamianie wagi problemu udarów w poszczególnych regionach Polski
 • umieszczanie profilaktyki udarów w priorytetach zdrowotnych samorządów = mapy potrzeb zdrowotnych województw oraz w planach zabezpieczenia zdrowotnego
 • uzyskanie opinii samorządów i określenie potrzeb regionalnych w zakresie udarów i ich profilaktyki
 • uzyskanie opinii nt. projektowania modelowych rozwiązań dla samorządów
 • wskazanie środków dla samorządów na realizację zadań (budżet samorządu lub środki unijne w perspektywie do 2020 roku)
 • realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy w świetle nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz implikacje Ustawy dla regionalnego systemu ochrony zdrowia.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

12:00
15 min.

Powitanie oraz wystąpienie Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego

12:15
40 min.

Problematyka udarów: eksperci kliniczni

 • Perspektywa neurologa – interwencje
 • Perspektywa neurologa – rezultaty
 • Zawał serca, udar mózgu... czy można ich uniknąć? Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych w świetle aktualnych standardów postępowania w kardiologii
 • 12:55
  15 min.

  Aspekt społeczny udarów, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy

  13:10
  15 min.

  Wystąpienie Przedstawiciela OW NFZ*

  13:25
  10 min.

  Wystąpienie przedstawiciela ZUS

  13:35
  10 min.

  Wystąpienie przedstawiciela organizacji pozarządowej*

  13:45
  30 min.

  Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie

 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela
 • 14:15
  5 min.

  Podsumowanie

  Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 2 godz 30 minut. do góry

  * agenda może różnić się w poszczególnych lokalizacjach

  Miejsce i czas spotkania

  16 czerwca 2015, godz. 12.00 – 14.30

  Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi
  ul. Wodociągowa 4, Opole

  Zgłoszenia

  Zgłoszenia można było dokonać do 12 czerwca 2015 na cztery sposoby:

  1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
  2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
   lub na nr faks: 12 396 38 39
  3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org
  4. przekazać dane potrzebne do zgłoszenia na nr tel.: 12 357 76 34

  Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

  do góry

  Partnerzy