ZDROWY
powrót do pracy

Spotkanie 6

Bydgoszcz
17 czerwca 2014

bydgoszcz_01_mini

Zdrowy powrót do pracy / Spotkanie nr 6

Bydgoszcz, 17 czerwca 2014 godz. 10.00 - 13.00

6. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Zdrowy powrót do pracy. Rola Aktywnych Instytucji Publicznych odbyła się w Bydgoszczy w dniu 17 czerwca 2014 r.

Konferencję objął patronatem honorowym
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki.

ZDROWY
powrót do pracy

Projekt samorządowy

Nieprzerwanie już od 2013 roku

zpdp_jst_01

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Dobra komunikacja i współpraca z uczestnikami systemu ochrony zdrowia na poziomie lokalnym pozwala na wypracowanie nowych rozwiązań lub koncepcji. Promowanie dobrego zdrowia ludzkiego stanowi jeden z istotnych celów określonych w strategii Europa 2020.

W ostatnich latach przed organizatorami ochrony zdrowia pojawiły się nowe wyzwania, ważne zarówno dla zdrowia, jak i dla zrównoważonego rozwoju regionów:

 1. Jak zapewnić funkcjonowanie w zdrowiu, umożliwiające pracę osobom w sile wieku?
 2. Jak ułatwić powroty do pracy osobom dotkniętym schorzeniami?
 3. Jak konstruować skuteczne i atrakcyjne programy zdrowotne?
 4. Jak włączyć uczestników systemu ochrony zdrowia w tworzenie i realizację kompleksowych strategii zdrowotnych?

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
5 min.

Otwarcie konferencji

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego

10:15
15 min.

Choroby reumatyczne – skutki socjoekonomiczne ze szczególnym uwzględnieniem chorób o podłożu autoimmunologicznym

Sławomir Jeka

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy; Collegium Medium, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

10:30
15 min.

Koszty Chorób Układu Kostno-Stawowego; Świadczenia w zakresie CHUK-S i IMIDs

Elżbieta Kasprowicz

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

10:45
15 min.

Aspekty ekonomiczne i społeczne chorób IMIDS w Polsce i na Świecie, absentyzm, prezentyzm, przedstawienie wniosków z projektu Fit4Work

Magdalena Wladysiuk

Magdalena Władysiuk

Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC

11:00
30 min.

Debata cz. 1

11:30
15 min.

Przerwa • poczęstunek

11:45
10 min.

Istota przywrócenia do sprawności i pracy ludzi w wieku produkcyjnym. Wyzwania na przyszłość dla Zdrowia Publicznego

Ewa Kaczanowska-Burker

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy

11:55
15 min.

Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Krzysztof Bułkowski

Dyrektor Oddziału ZUS w Bydgoszczy*

12:10
10 min.

Horyzonty medialne w aspekcie profilaktyki chorób układu kostno stawowego

Katarzyna Marcysiak

TVP Oddział w Bydgoszczy

12:20
10 min.

ZPDP – szeroka koalicja interesariuszy. Konkurs dla studentów

prycel_tomasz_2019

Tomasz Jan Prycel

Stowarzyszenie CEESTAHC

12:30
20 min.

Debata pod Patronatem Medialnym Dziennika „Rzeczpospolita” nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela
 • możliwości aplikowania o fundusze unijne

Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 3 godz. do góry

* w trakcie uzgadniania

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy
ul. Karłowicza 26

Miejsce i czas spotkania

17 czerwca 2014 r., godz. 10.00 – 13.00

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy,
ul. Karłowicza 26, Bydgoszcz

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 14 czerwca 2014 na kilka sposobów:

 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
  lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

do góry

Patronat honorowy

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Partnerzy

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut Medycyny Pracy im. prof. Nofera