Zdrowy powrót do pracy / Spotkanie nr 5

Poznań, 8 maja 2014 godz. 10.00 - 13.00

5. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Zdrowy powrót do pracy. Rola Aktywnych Instytucji Publicznych odbyła się w Poznaniu w dniu 8 maja 2014 r. Konferencję objął patronatem Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak.

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Dobra komunikacja i współpraca z uczestnikami systemu ochrony zdrowia na poziomie lokalnym pozwala na wypracowanie nowych rozwiązań lub koncepcji. Promowanie dobrego zdrowia ludzkiego stanowi jeden z istotnych celów określonych w strategii Europa 2020.

W ostatnich latach przed organizatorami ochrony zdrowia pojawiły się nowe wyzwania, ważne zarówno dla zdrowia, jak i dla zrównoważonego rozwoju regionów:

 1. Jak zapewnić funkcjonowanie w zdrowiu, umożliwiające pracę osobom w sile wieku?
 2. Jak ułatwić powroty do pracy osobom dotkniętym schorzeniami?
 3. Jak konstruować skuteczne i atrakcyjne programy zdrowotne?
 4. Jak włączyć uczestników systemu ochrony zdrowia w tworzenie i realizację kompleksowych strategii zdrowotnych?

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
5 min.

Otwarcie konferencji

10:05
15 min.

Klinika i epidemiologia chorób o podłożu autoimmunologicznym (IMIDs)

10:20
15 min.

Koszty chorób układu kostno-stawowego. Świadczenia w zakresie CHUK-S i IMIDs

10:35
15 min.

Aspekty ekonomiczne i społeczne chorób IMIDS w Polsce i na Świecie.  Absentyzm, prezentyzm – przedstawienie wniosków z projektu Fit4Work

10:50
30 min.

Debata

11:20
15 min.

Przerwa • poczęstunek

11:35
10 min.

Istota przywrócenia do sprawności i pracy ludzi w wieku produkcyjnym. Wyzwania na przyszłość dla Zdrowia Publicznego

11:45
15 min.

Czasowa niezdolność do pracy, prewencja rentowa oraz świadczenia rentowe spowodowane chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej jako problem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

12:00
10 min.

Profilaktyka Zdrowotna w ramach Strategii Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

12:10
10 min.

Zdrowy Powrót do Pracy – szeroka koalicja interesariuszy. Konkurs dla studentów na program zdrowotny dotyczący chorób o podłożu autoimmunologicznym

12:20
20 min.

Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie

 • wczesna diagnostyka
 • samoświadomość pacjentów
 • terapia i rehabilitacja
 • rola samorządów i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych
 • rola ubezpieczyciela

Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 3 godz. do góry

Miejsce i czas spotkania

8 maja 2014 r., godz. 10.00 – 13.00 Sala Celichowskiego, Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 7 maja 2014 na kilka sposobów:
 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org do góry

Patronat honorowy

Partnerzy