Zdrowy powrót do pracy / Spotkanie nr 2

Gdańsk, 9 grudnia 2013 godz. 10.00 - 13.10

2. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Zdrowy powrót do pracy. Rola Aktywnych Instytucji Publicznych odbyła się w Gdańsku w dniu  9 grudnia 2013.

Konferencję objęli patronatem honorowym:

 • Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki
 • Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jacek Protas

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Dobra komunikacja i współpraca z uczestnikami systemu ochrony zdrowia na poziomie lokalnym pozwala na wypracowanie nowych rozwiązań lub koncepcji. Promowanie dobrego zdrowia ludzkiego stanowi jeden z istotnych celów określonych w strategii Europa 2020.

W ostatnich latach przed organizatorami ochrony zdrowia pojawiły się nowe wyzwania, ważne zarówno dla zdrowia, jak i dla zrównoważonego rozwoju regionów:

 1. Jak zapewnić funkcjonowanie w zdrowiu, umożliwiające pracę osobom w sile wieku?
 2. Jak ułatwić powroty do pracy osobom dotkniętym schorzeniami?
 3. Jak konstruować skuteczne i atrakcyjne programy zdrowotne?
 4. Jak włączyć uczestników systemu ochrony zdrowia w tworzenie i realizację kompleksowych strategii zdrowotnych?

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
10 min.

Otwarcie konferencji

10:10
15 min.

Wystąpienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

11:25
15 min.

Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia

10:40
30 min.

Problematyka chorób o podłożu autoimmunologicznym (IMIDs)

 • IMIDS vs populacja w Polsce
 • Klinika schorzeń o podłożu autoimmunologicznym
 • 11:10
  15 min.

  Koszty Chorób Układu Kostno-Stawowego. Świadczenia w zakresie CHUK-S i IMIDs

  11:25
  20 min.

  Aspekty ekonomiczne i społeczne chorób IMIDS w Polsce i na Świecie, absentyzm, prezentyzm, przedstawienie wniosków z „Fit for Work Project”

  11:45
  15 min.

  Przerwa • poczęstunek

  12:00
  15 min.

  Istota przywrócenia do sprawności i pracy ludzi w wieku produkcyjnym

  12:15
  15 min.

  Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  12:30
  15 min.

  Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  12:45
  10 min.

  Wystąpienie Przedstawiciela Wojewódzkiego Urządu Pracy w Gdańsku

  12:55
  15 min.

  Wystąpienie Przedstawiciela Oddziału ZUS W Gdańsku

  13:10
  15 min.

  Wyzwania Systemu Zdrowia Publicznego

  13:25
  15 min.

  Założenia konkursu dla studentów i portalu dobreprogramyzdrowotne.pl

  13:40
  15 min.

  „Nie tylko studia”. Postawy studentów zdrowia publicznego wobec przyszłego zatrudnienia

  13:55
  45 min.

  Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
  • wczesna diagnostyka
  • samoświadomość pacjentów
  • terapia i rehabilitacja
  • rola samorządów i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych
  • rola ubezpieczyciela

  Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 4 godz. do góry

  * w trakcie uzgadniania

  Miejsce i czas spotkania

  9 grudnia 2013, godz. 10.00 – 13.10

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  (Sala im. Lecha Bądkowskiego)
  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

  Zgłoszenia

  Zgłoszenia można było dokonać do 5 grudnia 2013 na dwa sposoby:

  1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
  2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
   lub na nr faks: 12 396 38 39

  Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

  do góry

  Patronat honorowy