Profilaktyka wtórna po ostrych zespołach wieńcowych

Spotkanie 8

Szczecin
12 lipca 2012

szczecin_01_mini

Modelowy program zdrowotny dotyczący profilaktyki wtórnej pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych (OZW) / Spotkanie nr 8

Szczecin, 12 lipca 2012 godz. 10.30 - 13.30

8. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu:
Modelowy program zdrowotny dotyczący profilaktyki wtórnej pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych (OZW) odbyła się w Szczecinie w dniu 12 lipca 2012 r.

Profilaktyka wtórna po ostrych zespołach wieńcowych

2011-2012

Cykl konferencji

ozw_01
 • Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce. Co roku umiera z ich powodu ponad 170 tys. osób, przy czym 20 tys. spośród nich to zgony związane z wystąpieniem Ostrych Zespołów Wieńcowych (OZW). W sumie problem OZW dotyka około 140 tys. osób rocznie.
 • Środki finansowe zainwestowane w kardiologię inwazyjną wpłynęły istotnie na postęp w kardiologii interwencyjnej.
 • Śmiertelność wewnątrzszpitalna z powodu Ostrych Zespołów Wieńcowych od początku lat dziewięćdziesiątych zmniejszyła się w Polsce aż o 30%. Jest to doskonały wynik na tle innych krajów europejskich.
 • Obecnie Polska dysponuje dużą ilością dobrze wyposażonych pracowni hemodynamicznych ponad 130 w całym kraju. Jedna pracownia przypada na ok. 300 000 mieszkańców, co stanowi bardzo dobry wynik za tle krajów europejskich.

Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowano wiele kampanii edukacyjnych w zakresie kardiologicznej profilaktyki pierwotnej (obejmujące m. in. problem rozpoznawania objawów zawałów, szybkiego dotarcia do szpitala etc.). Wprowadzony został również narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu krążenia POLKARD. Pomimo tego nadal niedoceniona pozostaje rola profilaktyki wtórnej w kardiologii, co w znacznym stopniu przyczynia się do utrzymywania wysokiego wskaźnika śmiertelności pozawałowej w dłuższym okresie.

Założenia modelowego programu profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych (OZW):

 • Jest to pierwszy tego typu elastyczny projekt dedykowany samorządom do realizacji w zakresie wtórnej profilaktyki OZW.
 • Stanowi kompleksowe narzędzie przygotowane do wdrożenia przez jednostki samorządu terytorialnego na różnych szczeblach: wojewódzkim, powiatowym, czy gminnym.
 • Został opracowany w oparciu o zalecenia Agencji Oceny Technologii Medycznych w zakresie przygotowywania efektywnych samorządowych programów zdrowotnych.

Założone do osiągnięcia cele, podczas wdrażania programu:

 • Śmiertelność wśród pacjentów z OZW w ciągu pierwszego roku zostanie zmniejszona o 10% poprzez edukację 3 grup docelowych: lekarzy POZ, pielęgniarek z oddziałów kardiologicznych, pacjentów według określonych założeń programowych przygotowanych dla każdej z grup.
 • W dalszej perspektywie zostanie stworzony zintegrowany i systemowy program długofalowej prewencji wtórnej po OZW.
 • Zostanie utworzona platforma współpracy zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim na rzecz utrzymania efektów zdrowotnych osiągniętych w fazie szpitalnej leczenia OZW.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
30 min.

Rejestracja uczestników

10:30
10 min.

Przywitanie gości

Anna Mieczkowska

Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

10:40
30 min.

Podstawowe aspekty terapeutyczne i profi laktyczne u pacjentów po przebytym epizodzie Ostrych Zespołów Wieńcowych. Epidemiologia OZW

Zdzisława Kornacewicz - Jach

prof. dr hab.

Klinika Kardiologii Pomorski Uniwersytet Medyczny

11:10
15 min.

„Województwo równych szans” – program profi laktyki choroby wieńcowej realizowany w Oddziale Kardiologicznym Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Robert Józwa

dr

Oddział Kardiologiczny SP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

11:25
35 min.

Modelowy Program Zdrowotny Profi laktyki Wtórnej po Ostrych Zespołach Wieńcowych. Założenia, elementy, realizacja

Łukasz Balwicki

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

prycel_tomasz_2019

Tomasz Jan Prycel

Stowarzyszenie CEESTAHC

12:00
20 min.

HTA – ocena technologii medycznych. Źródła informacji Profi laktyka Ostrych Zespołów Wieńcowych – przegląd i ocena interwencji

prycel_tomasz_2019

Tomasz Jan Prycel

Stowarzyszenie CEESTAHC

12:20
60 min.

Realizacja programu zdrowotnego
 • Dyskusja panelowa
 • Wtórna profilaktyka OZW
 • Wyzwania dla samorządu
 • prycel_tomasz_2019

  Tomasz Jan Prycel

  Stowarzyszenie CEESTAHC

  13:20
  10 min.

  Podsumowanie

  Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 3 godz. 30 min. do góry

  Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu
  Al. Niepodległości 18

  Miejsce i czas spotkania

  12 lipca 2012, godz. 10.00 – 13.30

  Zamek Książąt Pomorskich
  ul. Korsarzy 34 (Sala Księżnej Anny Jagiellonki)
  70-540, Szczecin

  Zgłoszenia

  Zgłoszenia można było dokonać do 4 lipca 2012 na kilka sposobów:

  1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
  2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
   lub na nr faks: 12 396 38 39
  3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

  Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

  do góry 

  Partnerzy

  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  Nie zawal! Wybierz życie
  Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych