Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki - systemowe rozwiązania w świetle nowych regulacji prawnych

Warszawa, 5 kwietnia 2011 godz. 10.00 - 16.40

Konferencja objęta patronatem honorowym Minister Zdrowia – Ewy Kopacz

W maju 2011 roku weszła w życie Ustawa o działalności leczniczej, która miała zmienić zasady organizacji i filozofię funkcjonowania ochrony zdrowia. Wprowadzić miała także nowe zasady dokonywania przekształceń ZOZ. Wiele szpitali generuje zadłużenie i – na mocy nowej ustawy – może powstać konieczność ich przekształcenia. Niezbędne jest dostosowanie procesów przekształceń do otoczenia konkurencyjnego i potrzeb zdrowotnych na danym terenie, jak również uwzględnienie w tych działaniach wartości emocjonalnych generowanych przez pacjentów czy też pracowników SP ZOZ. Przygotowaliśmy Konferencję objaśniającą mechanizmy wprowadzane przez projektowaną ustawę ze szczególnym naciskiem na proces przekształceniowy. Uwzględniliśmy wszystkie elementy przygotowania prawidłowego przekształcenia: wybór trybu i modelu przekształceń, analizę otoczenia oraz audyt samego ZOZ, rozpoznanie potrzeb, jak również procesy prawne i ekonomiczne związane z przekształceniem oraz funkcjonowaniem podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Celem konferencji jest wsparcie osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie publicznych placówek ochrony zdrowia w uzyskaniu praktycznych informacji o zasadach przygotowania przekształceń, w tym zmianach przepisów prawa. Położyliśmy nacisk na praktyczną analizę rozwiązań, które pozwolą na przeprowadzenie przekształcenia tak, aby zapobiec zadłużaniu się zrestrukturyzowanych podmiotów. Nasza propozycja skierowana była do organów założycielskich SP ZOZ (jednostek samorządu terytorialnego, akademii medycznych i innych) oraz do osób zarządzających zakładami opieki zdrowotnej. Zakres tematyczny Konferencji sprawił, że była pierwszą w Polsce taką propozycją szkoleniową.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

10:00
30 min.

Rejestracja uczestników i powitalna kawa

10:30
10 min.

Otwarcie konferencji i powitanie gości

10:40
20 min.

Wystąpienia gości honorowych

11:00
20 min.

Przygotowanie do przekształceń

11:20
45 min.

Integralność rozwiązań jako klucz do efektywnego przekształcenia

12:20
55 min.

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia

13:15
45 min.

Spółki – podmiotów leczniczych – na tle innych spółek prawa handlowego

14:00
25 min.

Umorzenia zadłużeń i dotacje związane z przekształceniami – jaki i kiedy można je uzyskać

15:10
30 min.

Finanse nowego ZOZ

15:40
30 min.

Prawo zamówień publicznych

16:10
20 min.

System zarządzania jakości usług – projektowanie akredytacja, certyfi kacja i relacje z otoczeniem

16:30
10 min.

Podsumowanie konferencji

Miejsce i czas spotkania

5 kwietnia 2011, godz. 10.00-16.40

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście
ul. Polna 7a
Warszawa

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 31 marca 2011 na kilka sposobów:

  1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
  2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
    lub na nr faks: 12 396 38 39
  3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

do góry 

Patronat honorowy