Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej” / Spotkanie nr 8

Katowice, 9 grudnia 2010 godz. 09.00 - 14.35

8. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej”
odbyła się w Katowicach w dniu 9 grudnia 2010.
Współorganizator konferencji: Samorząd Województwa Śląskiego

W 2010 roku Stowarzyszenie CEESTAHC zainicjowało cykl konferencji poświęconych przygotowywaniu programów profilaktycznych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) w związku z wymogami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzw. „Ustawa Koszykowa”).
Partnerami cyklu zostały samorządy poszczególnych województw oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych i Związek Powiatów Polskich.

Tematyka konferencji:

 • Tworzenie optymalnych programów zdrowotnych przez JST.
 • Zapoznanie z nowymi zadaniami JST określonymi „Ustawą Koszykową”.
 • Nabycie umiejętności praktycznych związanych z przygotowywaniem dokumentów wymaganych przez „Ustawę Koszykową”.
 • Prezentacja najlepszych praktyk w realizacji programów zdrowotnych.
 • Prezentacja narzędzi przeznaczonych dla JST, ułatwiających stworzenie programu zdrowotnego.

Konferencje dedykowane były następującym grupom odbiorców:

 • Urzędnicy oraz kierownictwo wszystkich szczebli JST pracującym w wydziałach zdrowia.
 • Eksperci powoływani przez JST do zespołów, które opracowują programy zdrowotne.
 • Świadczeniodawcy realizującym programy zdrowotne ogłaszane przez JST.
 • Partnerzy JST, którzy współpracują przy realizacji programów zdrowotnych.
 • Przedstawiciele regionalnych instytucji systemu ochrony zdrowia, NFZ, WIF, WSSE.
 • Przedstawiciele instytucji centralnych systemu ochrony zdrowia.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

09:00
30
min.

Rejestracja

09:30
5
min.

Otwarcie: Marszałek Województwa Śląskiego

09:35
40 min.

Wzorcowe programy profilaktyczne, czyli jak stworzyć efektywny program profilaktyczny dopasowany do potrzeb społeczności lokalnej

Dobre praktyki – jak skutecznie wprowadzić program profilaktyczny w życie

10:15
35 min.

Konsekwencje „Ustawy Koszykowej” dla sposobu realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej przez samorządy lokalne.

10:50
35 min.

Praktyczne aspekty opracowywania programów zdrowotnych przez JST

11:25
10
min.

Przerwa • poczęstunek

11:35
20 min.

Kierunki restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie na lata 2009-2013

11:55
75 min.

Formalno – prawne zagadnienia przekształceń własnościowych:
• Jak dobrze przygotować się do przekształceń
• Przekształcenie w spółkę prawa handlowego - proces prawny

13:10
35 min.

Finanse szpitala – spółki z uwzględnieniem zróżnicowania źródeł przychodów

13:45
30 min.

Prywatna ochrona zdrowia oraz procesy przekształceń własnościowych na rynku ochrony zdrowia w Polsce

14:15
20 min.

Wymóg kontroli zarządczej w jednostkach samorządowych

Miejsce i czas spotkania

Katowice, 9 grudnia 2010, godz. 09.00 – 14.35

Śląski Urząd Wojewódzki
Sala Marmurowa
ul. Jagiellońska 25,
Katowice

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 6 grudnia 2010 na kilka sposobów:

 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org
  lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

do góry 

Współorganizator