Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej” / Spotkanie nr 1

Kraków, 8 kwietnia 2010 godz. 11.00 - 17.10

1. samorządowa konferencja edukacyjna z cyklu: Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej”
odbyła się w Krakowie w dniu 8 kwietnia 2010.
Współorganizator konferencji: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

W 2010 roku Stowarzyszenie CEESTAHC zainicjowało cykl konferencji poświęconych przygotowywaniu programów profilaktycznych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) w związku z wymogami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzw. „Ustawa Koszykowa”).
Partnerami cyklu zostały samorządy poszczególnych województw oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych i Związek Powiatów Polskich.

Tematyka konferencji:

 • Tworzenie optymalnych programów zdrowotnych przez JST.
 • Zapoznanie z nowymi zadaniami JST określonymi „Ustawą Koszykową”.
 • Nabycie umiejętności praktycznych związanych z przygotowywaniem dokumentów wymaganych przez „Ustawę Koszykową”.
 • Prezentacja najlepszych praktyk w realizacji programów zdrowotnych.
 • Prezentacja narzędzi przeznaczonych dla JST, ułatwiających stworzenie programu zdrowotnego.

Konferencje dedykowane były następującym grupom odbiorców:

 • Urzędnicy oraz kierownictwo wszystkich szczebli JST pracującym w wydziałach zdrowia.
 • Eksperci powoływani przez JST do zespołów, które opracowują programy zdrowotne.
 • Świadczeniodawcy realizującym programy zdrowotne ogłaszane przez JST.
 • Partnerzy JST, którzy współpracują przy realizacji programów zdrowotnych.
 • Przedstawiciele regionalnych instytucji systemu ochrony zdrowia, NFZ, WIF, WSSE.
 • Przedstawiciele instytucji centralnych systemu ochrony zdrowia.

Agenda spotkania

Czas

Temat

Prelegent

11:00
10
min.

Otwarcie

11:10
75 min.

Konsekwencje „Ustawy Koszykowej” dla sposobu realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej przez samorządy lokalne

12:35
15 min.

Przerwa • poczęstunek

12:50
40 min.

Rola i znaczenie wytycznych AOTM w procesie przygotowywania programów profilaktycznych

13:30

45 min.

Lunch

14:15
40 min.

Rola EBM/HTA w procesie przygotowywania programów profilaktycznych

14:55
55 min.

Analiza Problemu Decyzyjnego (APD)

15:50
30 min.

Jak należy przygotowywać programy profilaktyczne zgodnie z zasadami HTA/EBHC?

16:30
10 min.

Wstęp do tworzenia narzędzi wspierających JST w tworzeniu programów zdrowotnych

Miejsce i czas spotkania

Kraków, 8 kwietnia 2010, godz. 11.00 – 17.10

Urząd Miasta Krakowa
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Kraków

Zgłoszenia

Zgłoszenia można było dokonać do 24 marca 2010 na kilka sposobów:
 1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
 2. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na samorzady@ceestahc.org lub na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org do góry 

Współorganizator

Partnerzy